Dela

Kontakt

 • AMF
  Klara Södra Kyrkogata 18113 88 STOCKHOLM
  08 - 696 31 00
  08 - 791 72 95
  http://www.amf.se
 • Johanna Jämstorp

  Presskontakt


  08-696 33 40
  076-118 73 98
 • Jens Söderblom

  Presschef


  08 - 696 30 85
  073 - 086 98 41
  http://www.amf.se
 • Citat

  Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Med en totalavkastning på 7,9 procent känns 2017 som ett bra år. Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi satsar just nu på att bredda vår portfölj för att ytterligare förbättra vår riskspridning och stärka våra möjligheter att möta en framtid med fortsatt låga räntor och högt värderade börser. Vår finansiella styrka, i kombination med vår långsiktiga investeringshorisont, ger oss förutsättningar att investera i den här typen av onoterade bolag. Så möjliggör vi bra och långsiktiga pensioner till våra sparare.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi är väldigt glada över möjligheten att investera i ett av Sveriges mest lovande, innovativa och snabbväxande svenska teknikföretag. AMFs uppdrag är att leverera bra och trygga tjänstepensioner till våra fyra miljoner kunder, och jag tror att den här investeringen har potential att bidra till det på ett utmärkt sätt. Vi ser fram emot att följa iZettles på närmare håll framöver.
  Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef AMF
  Fondbranschen står inför flera stora utmaningar de kommande åren. Det känns både roligt och spännande att få leda arbetet med att göra AMF Fonder till ett bolag som ännu bättre kan möta framtiden. Att på ett ansvarsfullt sätt leverera en bra avkastning till låga kostnader ligger i tiden och blir allt viktigare sett till förra årets uppmärksammade händelser inom branschen. Jag ser verkligen fram emot att med min erfarenhet och kompetens jobba för att upprätthålla det förtroende som spararna gett oss
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och istället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Tidig pension ger lägre inkomst och pensionärer under 65 år känner i större utsträckning än andra att de vänder på slantarna. Det visar att överenskommelsen om höjd pensionsålder som presenterades häromveckan är viktig.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Många som tar ut sin tjänstepension i snabb takt svarar att de vill njuta mer här och nu och de flesta av dem är nöjda med sitt val. Men även de som tar ut sin tjänstepension livet ut är nöjda och de har en mer positiv bild av att 2018 ger en påökning i plånboken.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  De pensionärer som är nöjdast med tillvaron har kunnat välja själv när de går i pension. Men många tvingas också mer eller mindre i pension på grund förväntningar från omgivningen, sjukskrivning eller arbetslöshet. Från politiskt håll måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Bra hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomisk ersättning kan höja pensionsåldern.
  Dan Adolphson
  Den egna hälsan kan sätta stopp för yrkeslivet. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det leder till lägre inkomst livet ut. Man behöver inte jobba ända in i kaklet, på allt fler arbetsplatser finns lösningar som gör det möjligt att trappa ned från 60 eller 61 år för att orka jobba längre.
  Dan Adolphson
  Få pensionärer vill tillbaka till sitt gamla heltidsjobb. Men en femtedel av pensionärerna mellan 65-69 år som skulle kunna tänka sig att jobba deltid med någonting annat än vad de har gjort tidigare. Här finns en outnyttjad resurs.
  Dan Adolphson
  Vi fortsätter att leverera en mycket bra avkastning till våra sparare i en lågavkastande miljö, samtidigt som vår förvaltningskostnad ligger på en historiskt låg nivå. För AMF där all vinst går tillbaka till kunderna, innebär det att vi kan hålla riktigt låga avgifter. För att även framöver säkra goda förutsättningar att leverera bra och rättvisa pensioner engagerar vi oss i det aktuella arbetet med att utforma ett nytt regelverk för tjänstepensionsbranschen. Den svenska modellen för tjänstepensioner, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för kvaliteten och vi kan göra långsiktiga investeringar i alternativa tillgångar, har varit bra för pensionsspararna och är värd att slå vakt om
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Såväl våra svenska som våra utländska aktier bidrog tillsammans med våra fastighetsinvesteringar till ännu ett starkt kvartal. Vägen dit var dock skakig, och periodens inledning präglades av fallande börseroch en stor osäkerhet. Även om marknaden återhämtade sig starkt under slutet av perioden pekar den ryckiga utvecklingen på behovet av fortsatt diversifiering och riskspridning. AMFs starka solvens, och vår långsiktiga investeringshorisont, gör det möjligt för oss att röra oss i en sådan riktning, och under hösten har vi i linje med detta berättat att vi investerat 1,5 miljarder i olistade Anticimex
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Möjligheten att samla sina fullmakter på ett ställe förenklar för våra kunder att hantera sin pension. Det är positivt och ligger i linje med AMFs uppdrag att ständigt hitta nya vägar för att göra saker enklare, bättre och effektivare.
  Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF
  Ett samarbete med Fullmaktskollen ökar transparensen och skapar trygghet för våra kunder. Vi hoppas nu att fler bolag i branschen ansluter sig så att vi tillsammans kan förenkla för spararna.
  Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF
  Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
   Investeringen i Anticmex har potential att bli en riktigt bra långsiktig affär för våra sparare. Vi har granskat bolaget och marknaden noggrant, och träffat viktiga nyckelpersoner inom företaget. Vår bild är att Anticimex är ett välskött stabilt svenskt bolag som har goda möjligheter att fortsätta utvecklas och expandera, inte minst i spåren av en fortsatt global urbanisering och ett ökat resande. Vi ser fram emot att få följa Anticimex på närmare håll.
  Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF
  Många tror att de får sämre ekonomi om de delar på föräldraledigheten. Men det kan faktiskt vara en plusaffär för familjen att dela lika om båda får föräldralön via jobbet.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Att inte kolla upp villkoren via jobbet kan bli en dyr affär. Tiotusentals kronor kan gå förlorade om man till exempel missar anmälan om föräldralön och inbetalningen till tjänstepensionen, vilket krävs på vissa arbetsplatser.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Långvarig föräldraledighet kan få långvariga följder. Obetald föräldraledighet är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Det påverkar ekonomin idag och pensionen i framtiden.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Bilden av att par som går i pension har svårt att hantera ökad tid med varandra visar sig vara raka motsatsen. De flesta uppger att relationen till sin partner är densamma eller blir bättre i och med pensioneringen. Man har också mer tid för vänner, barn och barnbarn.
  Dan Adolphson, Trygghetsekonom AMF
  Som pensionär har man mer tid för sina intressen. De som har ett rikt socialt liv och många hobbys är mest nöjda med tillvaron. Har man dagarna fulla med aktiviteter så verkar man även sova bättre på natten.
  Dan Adolphson, Trygghetsekonom AMF
  På AMF är vi stolta över att vara en del av det svenska trygghetssystemet, och vi känner ett stort ansvar för att våra sparare ska få en så bra och trygg pension som möjligt. Som ett ömsesidigt bolag där all vinst går tillbaka till våra kunder vet vi att när vi blir effektivare och pressar våra kostnader, då är det dagens och framtidens pensionärer som tjänar på det. Därför är jag glad över att vi under perioden kunnat sänka våra redan låga förvaltningskostnader ytterligare, och över att vår ambition att göra saker så effektivt och bra som möjligt genomsyrar hela bolaget.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi levererar en bra avkastning åt våra sparare under halvåret, inte minst drivet av att den svenska börsen gick starkt under våren. Under året har den allt ljusare globala konjunkturen fortsatt att befästas, men samtidigt finns anledning att påminna om att den politiska osäkerheten kan komma att påverka såväl den ekonomiska utvecklingen som de finansiella marknaderna. De många frågetecknen och det rådande lågränteläget understryker behovet av en god riskspridning, och vikten av rimliga förväntningarna på avkastning under de kommande åren.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Jag är väldigt glad över att Jonas Eliasson tackat ja till att tillträda som vd för AMF Fonder. Jonas har en lång och gedigen erfarenhet från branschen, och jag är övertygad om att han kommer att fortsätta utveckla bolaget på ett utmärkt sätt.
  Per Bardh, styrelseordförande AMF Fonder
  AMF Fonder är ett välskött bolag med ett tydligt fokus på att leverera aktivt förvaltade fonder med konkurrenskraft avkastning och låga avgifter åt sina sparare. Jag ser fram emot att få använda min erfarenhet och kompetens för att tillsammans med bolagets duktiga medarbetare stärka bolaget ytterligare.
  Jonas Eliasson, tillträdande vd AMF Fonder
  Det är viktigt och självklart att kunderna ska kunna flytta sina tjänstepensioner. Det betyder inte att rådgivare och banker ska få flytta dem utan att kunderna vet om det eller till något som kunderna inte vill ha. Vi kommer fortsätta att bråka om det till dess att det upphör.
  Tomas Flodén, stabschef AMF
  ara runt hälften av de som flyttat tjänstepensionen från AMF har jämfört olika alternativ inför flytten. Det vore positivt om fler kunde hitta till Konsumenternas försäkringsbyrå för oberoende information om hur avgifter, historisk avkastning och villkor skiljer sig åt.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  För oss på AMF är det viktigt med transparens och öppenhet kring hur vi använder det inflytande som våra sparares pengar för med sig. Att årligen publicera två rapporter om vårt arbete med ägarstyrningsfrågor – en med fokus på Sverige och en som behandlar våra utländska innehav – är ett viktigt sätt att tyddliggöra vad vi står för, vilken typ av frågor vi driver och vad vi har uträttat.
  Anders Oscarsson, Ägaransvarig och aktiechef AMF
  Vi har följt avgifterna på fondmarknaden i tio år, och ser på en övergripande nivå en positiv utveckling där avgifterna pressas nedåt. Det framstår också som att medvetenheten om hur viktigt det är med låga avgifter har vuxit. Svenskarna väljer i högre utsträckning prisvärda fonder idag, och navigerar bort från dyra och komplicerade alternativ, trots att utbudet av den typen av produkter också vuxit. Det är smart, inte minst för den långsiktige spararen.
  Per Wiklund, administrativ chef AMF Fonder
  Vi levererar en stabil avkastning till våra sparare under årets första kvartal. Perioden har präglats av en förbättrad tillväxt i världsekonomin, och en god ekonomisk utveckling här hemma, något som bidragit till att såväl svenska som utländska aktier har utvecklats starkt. Samtidigt innebär de låga räntorna fortsatta utmaningar, där osäkerheten kring den långsiktiga ekonomiska utvecklingen kvarstår, liksom ett antal politiska risker som kan komma att påverka marknaden framöver.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Under 2016 genomförde vi omfattande förbättringar och förenklingar för våra kärnkunder. Vi säkerställde att de fick våra modernaste och bästa villkor för samtliga sina försäkringar, vi halverade avgiften för genomsnittskunden och vi öppnade upp för mer flexibla valmöjligheter. I år kommer de här förändringarna att slå igenom fullt ut, och vi kommer att arbeta vidare för att även kunder inom andra kollektivavtalsområden framöver ska få en bättre och enklare tjänstepension. Samtidigt ser vi över möjligheten att förbättra erbjudandet till våra sparare inom Avtalsområde SAF-LO ytterligare, bland annat genom att utveckla och tillgängliggöra vårt digitala erbjudande, och genom att göra våra produkter mer tydliga och lättillgängliga.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Gemensamt liv innebär oftast gemensam ekonomi. Man hittar ett sätt att dela, aningen ”fifty-fifty” eller så bidrar man efter sin förmåga. Men inkomstskillnaderna påverkar inte bara hushållskassan utan även pensionen. Många verkar missa att pensionen faktiskt är individuell. Även om det går att kompensera sin partner ekonomiskt till viss del går det inte att ta igen ett helt yrkesliv i efterhand.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.
  Allt fler hittar till Min Pension för att få uppgift om sin pension. Men det är ovanligt att man lyfter blicken och jämför den egna pensionen med sin partners pension. Genom att gå in på Min Pension tillsammans kan man på bara några minuter skaffa sig en gemensam överblick. Om det är stor skillnad så tror jag att man vill göra något åt det.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.
  Jobbar man på en arbetsplats med kollektivavtal får man automatiskt låga avgifter för sin tjänstepension. Har man tjänstepension utanför kollektivavtalen behöver man ha mer koll själv och syna produkten och priset. De som inte får någon tjänstepension alls bör under yrkeslivet söka sig mot andra anställningar med bättre villkor.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  Med en enkel tumregel kan man ta ställning till vad som är låg respektive hög avgift för pensionen. De som inte gör ett val för sin premiepension eller sin kollektivavtalade tjänstepension får automatiskt låga avgifter, runt 0,2 procent eller till och med lägre. För den som vill välja själv finns det gott om alternativ där avgiften är 0,4 procent. Väljer man någonting dyrare ska man känna till att det är just dyrare.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte. Mot den bakgrunden känns 2016 som ett mycket lyckat och händelserikt år för AMF. Vi har levererat en god avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Vi har även förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige SAF-LO-kunden.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Under 2016 stärkte vi våra möjligheter att ta tillvara vårt inflytande i de utländska bolagen genom att upprätta en elektronisk plattform som underlättar för oss att till en låg kostnad rösta vid bolagsstämmor runt om i världen. Det gjorde att vi under året kunde rösta vid 237 stämmor, i sammanlagt 3 209 stämmopunkter.
  Anders Oscarsson, Aktiechef och ägaransvarig AMF
  I grunden har vi samma utgångspunkter för de utländska innehaven som för de svenska. Vi vill vara en ansvarsfull, transparent och aktiv investerar som hela tiden strävar efter att göra det vi tror är långsiktigt bäst för våra sparare. Samtidigt ser styrsystem, praxis och kultur olika ut i olika länder, vilket gör att arbetet tar sig lite andra uttryck.
  Anders Oscarsson, Aktiechef och ägaransvarig AMF
  Många pensionärer vet inte att de kan påverka storleken på sin pension. Den som har behov av återbetalningsskydd ska naturligtvis ha det kvar, men den som saknar närstående bör definitivt välja bort skyddet. För en 65-åring med tjänstepension som betalas ut livet ut handlar det om en successiv höjning av pensionen som gör stor skillnad i plånboken över tid. Efter tio år som pensionär har man några hundralappar mer i månaden.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Pensionsmyndigheten, pensionsbolagen och Min Pension upplyser om bruttobelopp men spararna behöver få en bild av sin månadsinkomst efter skatt. Senarelägger man pensionen till det år man fyller 66 får man behålla ytterligare en tusenlapp eller två – varje månad. Här behöver informationen bli bättre så att spararna kan dra rätt slutsatser om de ska fortsätta arbeta eller gå i pension.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Med modern teknik kan det bli betydligt enklare att gå i pension. Staten och pensionsbolagen har ett ansvar att vidareutveckla Min Pension så att det blir enklare att gå i pension och förstå vilka olika val som finns. Det borde gå att pausa sitt uttag av tjänstepension och kunna byta utbetalningstid i efterhand, förslagsvis inom tre månader efter första utbetalning. Möjligheten att själv kunna välja utbetalningstid är viktig men livsvarig utbetalning bör vara normen för alla typer av tjänstepension.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Vi lämnar ett händelserikt och för AMF mycket positivt år bakom oss. Vi har levererat hög avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare, förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige kärnkunden. Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Jag är nöjd med att vi kan leverera en avkastning på 7,3 procent till våra sparare. Våra investeringar i fastigheter och infrastruktur gav en fortsatt mycket god avkastning under 2016, samtidigt som avkastningen på aktier också var riktigt bra. Med det sagt finns det fortsatt anledning att betona att vi av allt att döma rör oss mot en mer lågavkastande miljö. Även om vi på AMF, med avstamp i vår långsiktiga placeringshorisont och vår starka finansiella ställning målmedvetet arbetar för att dämpa den förväntade nedgången, är det inte rimligt att förvänta sig att de senaste årens avkastningsnivåer kommer att hålla i sig över tid.
  Marcus Blomberg, tf kapitalförvaltningschef AMF
  Jag är väldigt glad över att vi lyckats rekrytera Javiera Ragnartz som ny kapitalförvaltningschef. Hon har en gedigen bred finansiell bakgrund, ett djupt kunnande om kapitalförvaltningens olika delar och hon är en erkänt skicklig ledare. Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till att stärka och utveckla vår aktiva förvaltning, och säkerställa att vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre på att vårda det förtroendet vi bär åt våra fyra miljoner sparare.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Det känns både spännande och ansvarsfullt att få axla ansvaret som chef för AMFs kapitalförvaltning. AMF är en mycket viktig investerare och ägare, med en stark finansiell ställning och en tilltalande långsiktighet i sin förvaltning. Uppdraget känns därtill särskilt angeläget mot bakgrund av den centrala samhällsfunktion det innebär att vara med och ta ansvar för att dagens och framtidens pensioner ska bli så bra som möjligt.
  Javiera Ranartz, tillträdande kapitalförvaltningschef AMF
  De skillnader som finns mellan kvinnor och män i yrkeslivet fortsätter långt efter att man har slutat jobba. Många män beskriver pensionen som en mental omställning medan kvinnorna ofta tycker att ekonomin är central. Männen har mer pengar att röra sig med och det är nog anledningen till varför de ser ljusare på framtiden.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  Grundregeln är att pensionen räknas om varje år. Månadsbeloppen går upp, ner eller är oförändrade. Så långt är alla med. Däremot minns man inte alltid det val av utbetalningstid som man gjorde för sin tjänstepension när den började utbetalas. Därför finns det en osäkerhet om pensionen kommer att betalas ut hela livet eller om utbetalningen upphör vid en viss ålder.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  Om man ska ha återbetalningsskydd eller inte kan man bara avgöra själv. Det är familjesituationen som avgör behovet. Det är klokt att då och då se över sitt val och ta bort skyddet till exempel när barnen har blivit självförsörjande. Genom att ta bort återbetalningsskyddet som pensionär kan man öka sin pension avsevärt.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  Vi är väldigt glada över den här möjligheten att vara med på det som förhoppningsvis blir Volvo Cars resa tillbaka till en position som listat bolag i framtiden. Vi har den senaste tiden tittat noggrant på bolagets utveckling, träffat management och granskat siffror, forskning och det nya modellprogramet. Bilden som framträder imponerar. Volvo Cars är idag ett välskött och lönsamt bolag med en robust tillväxtsstrategi och lovande framtidsutsikter.
  Ander Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp