Metrobloggen har sedan länge drivits av Virtuell Media som i juli 2016 bestämde sig för att lägga ner bloggen. Användare kunde fram till den 10 december 2016 ladda ner/flytta sina bloggar.

Tidnings AB Metro har ingen teknisk möjlighet att ta fram gamla bloggar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset