Actualiteiten

Veelkleurig onderwijs

Carola Hageman

Ons hoger onderwijs kent vele kleuren: Nederlanders, nieuwkomers, Europeanen, Chinezen, vluchtelingen, noem maar op. Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en levert de samenleving veel op.

Lees het artikel

Toegankelijkheid hbo mag niet in het geding komen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het door het ministerie van OCW gepubliceerde onderzoeksrapport van ResearchNed "Monitor Beleidsmaatregelen 2015" en de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer. De Vereniging Hogescholen deelt de zorg over de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders en het mogelijke effect van leenangst op deze specifieke groep.

Lees het artikel

Talentontwikkeling is belangrijk, maar ook inspelen op leerstijlen en achtergronden

De Vereniging Hogescholen is voorstander van talentontwikkeling en meer maatwerk in het onderwijs voor leerlingen en studenten. Ook staan hogescholen positief tegenover mogelijkheden voor leerlingen om vakken op een hoger niveau af te ronden. Maar talentontwikkeling is niet louter een zaak van individuele ontplooiing. Belangrijk ook, vinden hogescholen, is het inspelen op sterk uiteenlopende leerstijlen en sociale achtergronden van leerlingen en studenten.

Lees het artikel

Onderzoekers en bestuurders hogescholen in gesprek over kennisdelen tussen Europese steden

Stad kennisdelen

Wat is de meerwaarde van Europese kennisontwikkeling voor de stedelijke praktijk? En hoe pak je het dan aan om daarvan mee te profiteren? Dat zijn de vragen die morgen centraal staan tijdens het RURI-event in het Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. RURI staat voor 'Routes to Urban Research and Innovation'. Onderzoekers en bestuurders van hogescholen gaan er mee aan de slag in een aantal workshops, zoals de workshop 'Kansen in Europese programma’s voor Smart Cities - onderzoek door hogescholen en andere organisaties'. Daarin presenteert Technopolis Group de uitkomsten van de verkenning hoe hogescholen zich goed kunnen presenteren in Europese Smart Cities projecten.

Lees het artikel

Verder verduurzamen hogescholen

Hogeschool

De Vereniging Hogescholen en het Rijk hebben in de ‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie’ uit 2008 afgesproken om jaarlijks 2% energie-efficiency te realiseren, oftewel 30% in 2020 ten opzichte van 2005. In de monitor over 2014 kwam naar voren dat hogescholen goed op weg zijn. De monitor over 2015 wordt voor deze zomer verwacht.

Lees het artikel