ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 18 Nov 2017 08:49:22 +0700 เชิญชมงาน “มหกรรมหนังสือภาคใต้” วันที่ 25 พ.ย.– 3 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัดงาน “มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 4” (Southern Book Expo 2017) ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.– 3 ธ.ค. 2560 เวลา 10.30 –21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีรถบริการรับส่ง ระหว่างศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติ ตลอดงาน พบกับสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป มติชน สารคดี สถาพรบุ๊คส์ สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ฯลฯ และพบนักเขียนชื่อดัง กาละแมร์ พัชรศรี เบญมาศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8373 Fri, 17 Nov 2017 14:05:00 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 รายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้ อาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 09.30-12.00 น. นักศึกษาต่างชาติ รอบที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 13.30-16.00 น. นักศึกษาไทย รอบที่ 3 วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 09.30-12.00 น. รอบที่ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 13.30-16.00 น. รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พ.ย. 60 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม * จำนวนจำกัด 50 คน / รอบ ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ || http://www.grad.psu... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8372 Fri, 17 Nov 2017 13:40:13 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ดังนี้ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิสัญญีวิทยา: สมัครภายใน 29 ธ.ค. 60 อาจารย์ 1 อัตรา สาขาเวชศาสตร์โค : สมัครภายใน 12 ม.ค. 61 อาจารย์ 1 อัตรา สาขารังสีวิทยาและอัลตราซาวน์ : สมัครภายใน 16 ม.ค. 61 สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 074-289600 (ภายใน 9600) หรือทาง http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8371 Fri, 17 Nov 2017 11:29:21 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) ด้วยสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี/โท มีความรู้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา ภาระงานความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ การติดตามผลและประเมินผล งานธุรการ ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสถานวิจัย งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8370 Fri, 17 Nov 2017 11:14:32 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท-เอก ประจำปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ มากกว่า 150 หลักสูตร พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission/ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/news_admis/Admisbook2018.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด โทร 0-7428-6988 (ภายใน 6988) หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย 0-7428-6997 (ภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8369 Fri, 17 Nov 2017 10:46:40 +0700 ม.อ.ร่วมกับ ไทยพาณิชย์ สู่ Smart University สังคมไร้เงินสด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขานรับนโยบายยุคดิจิทัล 4.0 ของรัฐบาล ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างสังคมไร้เงินสด รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาระบบสังคมไร้เงิน (Cashless Society) เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็น Smart University ในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทยที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8368 Fri, 17 Nov 2017 10:30:54 +0700 ขอเชิญช็อป ชม และชิลในงาน 'Healthy & Trendy Fair 2017' ขอเชิญช็อป ชม และชิลในงาน 'Healthy & Trendy Fair 2017' เพื่อสุขภาพที่ดีไม่มีตกเทรน ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Exhibition and Event Management ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบ Project-based and Work-based Learning ฝึกฝนประสบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8366 Thu, 16 Nov 2017 15:39:15 +0700 นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ลงชุมชน จัดโครงการ VET Ground สัตวแพทย์ร่วมใจ ต้านภัยโรคระบาด ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 40 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ผ่านโครงการ “VET Ground สัตวแพทย์ร่วมใจ ต้านภัยโรคระบาด” โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษานำความรู้ในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม มีการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอันตรายของโรคระบาดจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง ตำบลท่าโพธิ์ เช่นโรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ผ่านกิจกรรมเกมส์และสันทนาการ เพื่อให้น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8363 Tue, 14 Nov 2017 16:32:43 +0700 เผยเยาวชนใต้สนใจดาราศาสตร์แม้ความรู้วิชาการไม่เท่าส่วนกลาง รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวิชาดาราศาสตร์อิสลาม เป็นวิชาเลือก ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากว่า 20 ปีแล้ว ทำให้วิทยาเขตปัตตานีมีการจัดค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ และเป็นที่ตั้งศูนย์ดาราศาสตร์ 1 ใน 13 ศูนย์ของประเทศ เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนให้ มูลนิธิ สอวน. เลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในระหว่าง 12-21 พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต และอาจารย์เป็นหนึ่งในกรรมการฝ่ายวิชาการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8362 Tue, 14 Nov 2017 16:20:03 +0700 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ภูเก็ต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8361 Tue, 14 Nov 2017 16:14:46 +0700 ม.อ.สุราษฎร์จัดโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ณ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน โครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8360 Tue, 14 Nov 2017 16:04:20 +0700 "โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน" สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Data Analysis) โดย Ir.Wim J.F.Simons จากมหาวิทยาลัย TU Delft ประเทศ Netherlands ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (รับสมัครจำนวน 20 คน) สามารถส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8359 Mon, 13 Nov 2017 12:31:45 +0700 เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 7 ทุน ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ได้มีประสบการณ์การเข้าศึกษาในสถาบันต่างประเทศ โดยเน้นในกลุ่มประเทศ ASEAN +6 ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 29 ธ.ค. 60 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่ || http://www.grad.psu.ac.th/th/scholar/scholar529.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร || http://www.grad.psu.ac.th/th/student_form.php?form=work#work สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพรพิมล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8358 Mon, 13 Nov 2017 12:21:11 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8357_PSUTHDOC_ProcurementOfficer.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8357_PSUTHDOC_ProcurementOfficer1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8357 Mon, 13 Nov 2017 12:03:54 +0700 ร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี” ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี” โดย ศ. ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8356 Mon, 13 Nov 2017 11:40:07 +0700