ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 29 May 2017 18:47:17 +0700 วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย – จีน เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้สมัครเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) จาก โรงเรียนในประเทศไทยหรือโรงเรียนในต่างประเทศ มี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8106 Mon, 29 May 2017 14:03:04 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2 ) ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะ เผยแพร่ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ บ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ || n8105_PSUDOC1.pdf รายละเอียดราคากลาง || n8105_PSUDOC2.pdf รายละเอียดประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 1 ) || n8105_PSUDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8105 Mon, 29 May 2017 13:43:06 +0700 ม.อ.- มวล. ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8104 Fri, 26 May 2017 10:57:20 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,455,000.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8103_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8103 Fri, 26 May 2017 10:11:11 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ตรังทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง นอกจากนี้ ดร.แสงดาว วงค์สาย พร้อมด้วยคณะทำงาน ยังมีการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8102 Fri, 26 May 2017 09:57:09 +0700 ข่าวดี...ทำฟัน...กับนักศึกษาทันตแพทย์พร้อมรับสิทธิพิเศษ ทำฟัน..กับนักศึกษาทันตแพทย์ คุณค่าจากการมอบโอกาสให้นักศึกษาทันตแพทย์และสิทธิพิเศษมากมาย..รอคุณอยู่ วันที่ 5 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2560 คลินิกรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร.074-287668 สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดพร้อมวางแผนการรักษา (คุณเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ได้รับคำแนะนำปรึกษาในการดูแลสุขภาพในช่องปากตามหลักวิชาการ *ยกเว้นค่ารักษา งานอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้าและฟันกรามน้อย) ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8101 Thu, 25 May 2017 15:14:04 +0700 นายกขอ ม.อ.เตรียมข้อมูลแผนพัฒนา imt-gt รับภาคใต้ 4.0 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวน 1,600 คน ประกอบ ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางการเดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศไ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8100 Thu, 25 May 2017 10:16:06 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8099_PSUDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8099 Mon, 22 May 2017 15:15:55 +0700 3สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3gether : Run & Ride for Life การรวมตัวกันครั้งแรกของ 3 สถาบันแพทย์ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค 3สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3gether : Run & Ride for Life 22 กรกฎาคม 2560 – 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-009595 พร้อมเพย์ เลขที่ 09930 00268 05 9 ชื่อบัญชี : 3 สถาบันแพทย์ วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ / 3gether : Run & Ride for Life ทุกยอดการบริจาค ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร.074-451599, 082-8311122 Email : 3gether2560@gmail.com / Line ID : shfmedpsu ติดตามความเคลื่อนไ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8097 Mon, 22 May 2017 14:20:56 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 : รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด || n8096_PSUDOC1.pdf ตำแหน่งที่ 2 : รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด || n8096_PSUDOC2.pdf ฟอร์มใบสมัคร || n8096_PSUDoc3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8096 Mon, 22 May 2017 14:15:47 +0700 สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย ช่วยวิจัย 1 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8095 Mon, 22 May 2017 13:52:55 +0700 เชิญฟังการถ่ายทอดสดปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่านสามารถรับชมและรับฟังถ่ายทอดสดปาฐกถาทาง PSUTV || http://psutv.psu.ac.th/ เวลา 9.00-12.00 น. และ ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 MHz ตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.15 น. สำหรับท่านที่เข้ารับฟังการปาฐกถา (เฉพาะท่านที่ได้แจ้งชื่อ และ ลงทะเบียนเข้ารับฟังไว้แล้วเท่านั้น) สามารถเข้าศูนย์ประชุมได้ทางประตูด้านโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ เพียงทางเดียว โดยขอความร่วมม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8094 Mon, 22 May 2017 10:50:12 +0700 เชิญร่วมเสวนา“ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” 31 พ.ค.60 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมเสวนา “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการเสวนา “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 1 ขึ้น เนื่องจากเมื่อช่วงเดือน ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมรุนแรงกระจายไปเกือบทั่วทุกพื้นที่ของภาคใต้ในรอบหลายสิบปี หล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8092 Wed, 17 May 2017 14:28:37 +0700 ประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดา ในมุมมองของฉัน” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดาในมุมมองของฉัน” ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และ บุคคลทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นพระรูปพระราชบิดา ทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใน ม.อ. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่เจ้าของผลงานเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8091 Wed, 17 May 2017 13:46:35 +0700 ประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดา ในมุมมองของฉัน” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดาในมุมมองของฉัน” ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และ บุคคลทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นพระรูปพระราชบิดา ทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใน ม.อ. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่เจ้าของผลงานเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8091 Wed, 17 May 2017 13:46:35 +0700