De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

Reactie NBA op AFM Rapport

Lees meer

Visie op het accountantsberoep

Een beroep met toekomst

In het publiek belang

Herstel het vertrouwen