De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

Visie op het accountantsberoep

Een beroep met toekomst

In het Publiek Belang

Herstel het vertrouwen

Accountantsdag 2017

Nieuwe rollen van de accountant