De websites kindsoldaten.nl en child-soldiers.info worden momenteel

gerenoveerd en zijn in het tweede kwartaal van 2014 weer online.

 

 

The websites kindsoldaten.nl and child-soldiers.info are currently

renovated and are in the second quarter of 2014 back online
.

 

 

info@kindsoldaten.nl

copyright © 1999-2014cipotel IS