De websites kindsoldaten.nl en child-soldiers.info worden momenteel

gerenoveerd en zijn in het eerste kwartaal van 2013 weer online.

 

 

The websites kindsoldaten.nl and child-soldiers.info are currently

renovated and are in the first quarter of 2013 back online
.

 

 

info@kindsoldaten.nl

copyright © 2012 cipotel IS