Interlegal расширяет присутствие в ежегодном исследовании Ukrainian Law Firms https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/interlegal_ukrainian_law_firms/ Interlegal_rasshiryaet_prisutstvie_v_ejegodnom_issledovanii_Ukrainian_Law_Firms Wed, 29 Jul 2020 12:07:42 GMT Команда Interlegal помогла фрахтователю взыскать убытки по недостаче груза https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/vzyskat_ubytki_po_nedostache_gruza/ komanda_Interlegal_pomogla_frahtovatelju_vzyiskat_ubyitki_po_nedostache_gruza Wed, 29 Jul 2020 10:07:12 GMT Юристы Interlegal арестовали судно в Турции для взыскания долга https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/juristy_interlegal_arestovali_sudno_v_turcii_dlya_vzyskaniya_dolga/ juristyi_Interlegal_arestovali_sudno_v_turcii_dlya_vzyiskaniya_dolga Thu, 23 Jul 2020 11:07:44 GMT Юристы Interlegal успешно сопроводили признание решения арбитража в Украине https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/juristy_interlegal_uspeshno_soprovodili_priznanie_resheniya_arbitraja_v_ukraine/ juristyi_Interlegal_uspeshno_soprovodili_priznanie_resheniya_arbitraja_v_ukraine Tue, 21 Jul 2020 16:07:04 GMT Возмещение НДС: что делать с отказом налоговой https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/vozmeshhenie_nds_chto_delat_s_otkazom_nalogovoj/ vozmeshhenie_nds_chto_delat_s_otkazom_nalogovoj Wed, 01 Jul 2020 10:06:00 GMT Медиация. Юристы Interlegal урегулировали спор по судоремонтному контракту https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/mediaciya_juristy_interlegal_uregulirovali_spor_po_sudoremontnomu_kontraktu/ mediaciya_juristyi_Interlegal_uregulirovali_spor_po_sudoremontnomu_kontraktu Thu, 25 Jun 2020 15:06:59 GMT Юристы яхтенной практики сопроводили страховой случай по возмещению в 60 000 евро https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/juristy_yahtennoj_praktiki_soprovodili_strahovoj_sluchaj_po_vozmeshheniju_v_60_000_evro/ juristyi_yahtennoj_praktiki_soprovodili_strahovoj_sluchaj_po_vozmeshheniju_v_60_000_evro Thu, 25 Jun 2020 15:06:02 GMT Регламент Германской морской арбитражной ассоциации теперь на русском языке https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/reglament_germanskoj_morskoj_arbitrajnoj/ reglament_germanskoj_morskoj_arbitrajnoj_associacii_teper_na_russkom_yazyike Tue, 23 Jun 2020 10:06:28 GMT Компания Interlegal успешно защитила интересы экспедитора перед контейнерной линией https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/kompaniya_interlegal_uspeshno_zashhitila_interesy_jekspeditora_pered_kontejnernoj_liniej/ kompaniya_Interlegal_uspeshno_zashhitila_interesyi_jekspeditora_pered_kontejnernoj_liniej Mon, 22 Jun 2020 16:06:29 GMT Команда Interlegal урегулировала спор по неоплате товара крупным китайским импортером https://www.interlegal.com.ua/ru/novosti/komanda_interlegal_uregulirovala_spor_po_neoplate_tovara_krupnym_kitajskim_importerom/ komanda_Interlegal_uregulirovala_spor_po_neoplate_tovara_krupnyim_kitajskim_importerom Thu, 18 Jun 2020 13:06:40 GMT