Статті

Фактори національної ідентичності, толерантності, ксенофобії та антисемітизму у сучасній Україні Червень 18, 2006

Табличка зі статті Наталії Паніної:

Рівень національної толерантності Частка населення з відповідним рівнем толерантності, %
1992 2002 2005
Україна Україна Україна Схід Південь Центр Захід
Відкритість (толерантність) 35.2 9.9 10.4 13.2 11.4 9.0 8.3
Відокремленість (нетолерантність) 25.2 16.0 14.8 15.9 12.7 11.2 23.3
Ізоляційність (прихована форма ксенофобії) 33.3 48.1 49.5 50.7 46.1 55.6 42.0
Ксенофобія (відкрита форма) 6.3 27.0 25.2 20.1 29.9 24.2 26.4

Для наочного уявлення про те, представників яких національностей населення України допустило б як своїх співгромадян, яких — лише як туристів, а яких — «загалом не допускало б в Україну», на малюнку представлено графік, який відображає результати своєрідного «колективного прикордонного контролю» по відношенню до представників різних національностей у 2005 році. В основну групу — «жителі України» — кумулятивно включені всі респонденти, які подумки допускають представників певної національності членами сім'ї, друзів, сусідів, колег або, нарешті, лише громадян України.

Національна дистанційність населення України, 2005

Допустили б представників цих національностей як…

Табличка праворуч трохи обрізалася, нормальна в оригіналі статті

З малюнка випливає, що «кваліфікована більшість» мешканців України (близько 75%) згодні як свої співгромадяни бачити лише представників східнослов'янських етносів, які традиційно проживають на цій території. Близько половини громадян як мешканців України допустили б ще євреїв, поляків, молдаван та кримських татар, тобто представників тих народів, з якими також пов'язує історичний досвід спільного проживання. Подібна конфігурація національних переваг дозволяє припустити, що в основі національного ізоляціонізму, що домінує в масовій міжнаціональній свідомості населення України, закладено архаїчно-традиціоналістські цінності, які значною мірою визначають на сьогоднішньому етапі формування, розвиток та консолідацію системи соціальних відносин загалом.