NybaktMamma Siste nytt fra NybaktMamma http://www.nybaktmamma.com Mon, 30 Oct 2017 09:47:48 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.nybaktmamma.com/images/M_images/banner.gif NybaktMamma http://www.nybaktmamma.com Siste nytt fra NybaktMamma Oppskrifter - De første smaksprøvene http://www.nybaktmamma.com/Kosthold/Oppskrifter-De-forste-smaksprovene.html Hjemmelaget spedbarnsmat er rimelig og sunn hvis du velger riktige råvarer og tilbereder maten på en skånsom og hygienisk måte. Den har også ofte mer variert smak enn industrifremstilt barnemat, og er enkelt å tilberede.Her finner du noen oppskrifter for introduksjon av fast føde. Forslag til frukt, grønnsaker, grøt og noen enkle middagsretter. Artikler - Kosthold Mon, 08 Apr 2013 01:00:00 +0100 Kontantstøtte http://www.nybaktmamma.com/Rettigheter/Kontantstotte.html Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes. Artikler - Rettigheter Thu, 21 Mar 2013 12:13:10 +0100 Barnetrygd http://www.nybaktmamma.com/Rettigheter/Barnetrygd.html Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.Barnetrygd kan gis fra måneden etter at barnet er født og fram til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Artikler - Rettigheter Thu, 21 Mar 2013 01:00:00 +0100 Utstyr for våte dager http://www.nybaktmamma.com/Rad-&-Tips/Utstyr-for-vaate-dager.html Uimpregnert regntøy av for eksempel nylon (polyamid) eller regntøy av plasttypen polyurethan (PUR) er gode valg hvis du vil ta hensyn til helse og miljø.Det finnes foreløpig ingen svane- eller blomstmerkede regnklær på markedet, men du kan se etter Øko-Tex-merket. Artikler - Råd & Tips Tue, 11 Sep 2012 15:59:04 +0100 Beskytt barn mot passiv røyking http://www.nybaktmamma.com/Rad-&-Tips/Beskytt-barn-mot-passiv-royking.html Omkring 100 000 barn utsettes for passiv røyking i Norge hver dag. Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Tobakksrøyk inneholder rundt 50-70 kreftfremkallende stoffer, og mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig.Se videoklipp i artikkelen Artikler - Råd & Tips Tue, 28 Aug 2012 01:00:00 +0100 Vær obs på badelekene i utlandet http://www.nybaktmamma.com/Rad-&-Tips/Var-obs-pa-badelekene-i-utlandet.html Mange nordmenn reiser sørover til strandliv og bading i ferien. Vær obs på at badelekene du kjøper i utlandet kan inneholde farlige stoffer.En tysk undersøkelse fra i fjor viser at hvert tredje badedyr som ble kjøpt på stranda i populære feriesteder bl.a. i Italia og Frankrike, inneholdt helse- og miljøskadelig ftalater. Artikler - Råd & Tips Sat, 18 Jun 2011 21:48:46 +0100 Små barn og kaldt vær http://www.nybaktmamma.com/Rad-&-Tips/Sma-barn-og-kaldt-var.html - Det viktigste er å kle seg godt og være i aktivitet, da fryser man ikke så lett. De yngste barna bør man se godt etter. Ta ikke barn under 6 måneder med i pulk, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet. Artikler - Råd & Tips Fri, 21 Jan 2011 11:11:20 +0100 Tåteflasker med bisfenol A forbys http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Tateflasker-med-bisfenol-A-forbysEU-kommisjonens-forslag-om-a-forby-bisfenol-A-BPA-i-tateflasker-f.html EU-kommisjonens forslag om å forby bisfenol A (BPA) i tåteflasker fikk 25.11 støtte fra medlemslandene. Tåteflasker som inneholder BPA blir dermed forbudt i hele EU. Mattilsynet starter nå forberedende arbeid for å innføre det samme forbudet i Norge. Nyheter - Andre nyheter Mon, 29 Nov 2010 17:31:41 +0100 Endelig svanemerkede leker http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Endelig-svanemerkede-leker.html Nå finner du Svanemerket også i lekebutikken – i første omgang på plastleker fra Dantoy.Plast kan innholde litt av hvert av kjemikalier, blant annet ftalater og bisfenol A. Svanemerkede plastleker er et trygt valg – uten miljøgifter. Nyheter - Andre nyheter Tue, 23 Nov 2010 17:01:01 +0100 Svanemerkede bleier best i test http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Svanemerkede-bleier-best-i-test.html Statens institutt for forbruksforsking (Sifo) har testa bleier på oppdrag fra Foreldre og Barn. De to Svanemerkede bleiene i testen, fikk begge terningkast seks. Nyheter - Andre nyheter Wed, 15 Sep 2010 01:00:00 +0100 Babymat er ikke i tråd med anbefalingene http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Babymat-er-ikke-i-trad-med-anbefalingene.html Flere nye babymatprodukter inneholder kumelk og markedsføres til bruk fra 6 måneder. Kumelk er ikke anbefalt før fra tidligst 10 måneders alder, og da i små mengder. Nyheter - Andre nyheter Sun, 02 May 2010 16:33:05 +0100 Ønsker å forebygge skåldingsskader http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Onsker-a-forebygge-skaldingsskader.html Hvert år kommer rundt 50 barn under fem år til Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) med brannskader. Nå ønsker Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) å starte et prosjekt for forebygge skåldingsskader hos barn. Nyheter - Andre nyheter Mon, 01 Mar 2010 01:00:00 +0100 Prematur fødsel eller røyking hos foreldre øker risiko for ørebetennelse http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Prematur-fodsel-eller-royking-hos-foreldre-oker-risiko-for-orebetennelse.html Barn som er født prematurt eller har vært utsatt for røyking under eller etter svangerskapet har noe økt risiko for å få mellomørebetennelse i tidlig barndom. Det viser to studier basert på data fra Den norske Mor og barn studien (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. Nyheter - Forskning Wed, 03 Feb 2010 13:28:03 +0100 Hva mener du om genetisk testing? http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Hva-mener-du-om-genetisk-testing.html Bli med på spennende spørreundersøkelse om gravides og nybakte foreldres holdninger til genetisk testing.Kaja Aas er stipendiat ved Folkehelseinstituttet og ansvarlig for studien. Den nettbaserte undersøkelsen skal innhente kunnskap om hva dere som foreldre mener om å få kjennskap til risiko for å utvikle sykdommer.Les mer om undersøkelsen, og sett gjerne av 10 minutter til å besvare spørreskjemaet nå.Klikk her for å besvare spørreskjemaet! Nyheter - Forskning Sun, 29 Nov 2009 01:00:00 +0100 Utbrudd av diare i barnehager http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Utbrudd-av-diare-i-barnehager.html Folkehelseinstituttet har denne uken fått varsel om utbrudd av mage-tarminfeksjon i en barnehage på Vestlandet og en barnehage på sentrale Østlandet. I den ene barnehagen har ni vært barn syke, i den andre tre barn. To av barna har vært innlagt i sykehus. Ett barn har fått påvist infeksjon med E coli, men typen av E coli er foreløpig ukjent.Det kan ventes svar på laboratorieprøver mot slutten av neste uke. Nyheter - Andre nyheter Fri, 15 May 2009 09:34:30 +0100 Funn av poliovirus hos et barn i Oslo http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Funn-av-poliovirus-hos-et-barn-i-Oslo.html Det er påvist poliovirus hos et barn under 5 år bosatt i Oslo. Barnet er friskt, og har ikke hatt noen symptomer på poliomyelitt. Barnet var innlagt i sykehus i uke 19, og viruset ble uventet påvist under en undersøkelse for luftveisinfeksjon. Det er startet rutinemessige undersøkelser i barnets familie og nærmiljø. Nyheter - Andre nyheter Thu, 14 May 2009 22:19:25 +0100 Tips til foreldre med småspiste barn http://www.nybaktmamma.com/Kosthold/Tips-til-foreldre-med-smaspiste-barn.html Dersom barnet spiser lite i forhold til det som forventes, blir foreldrene ofte bekymret for at det ikke får i seg nok mat. Her er noen tips. Artikler - Kosthold Sat, 25 Apr 2009 01:00:00 +0100 Flere barn ammes http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Flere-barn-ammes.html Tolv måneder gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring, viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelse i 1999 har det skjedd flere forbedringer av kostholdet. Nyheter - Forskning Sun, 05 Apr 2009 01:00:00 +0100 Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Modrenes-personlighet-pavirker-barnas-matvaner.html Mødre med mange negative tanker og følelser gir barna sine mer usunn mat. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.Dette er det første forskningsprosjektet i verden som analyserer barns kosthold sett i sammenheng med både psykologiske og sosiodemografiske variabler hos moren. Nyheter - Forskning Wed, 01 Apr 2009 01:00:00 +0100 Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Naringsstoffer-i-barnemat-reduseres-ikke-i-lopet-av-holdbarhetstiden.html Mattilsynet har undersøkt innholdet av vitamin A og D i en del barnegrøter og morsmelkerstatninger ved utgangen av produktenes holdbarhetstid. Resultatene viser at vitaminnivået ikke reduseres betydelig i løpet av holdbarhetstiden. Det er derfor i liten grad behov for å overdosere disse vitaminene i slike produkter. Nyheter - Forskning Sat, 24 Jan 2009 01:00:00 +0100 Nye anbefalinger om barnehager og smittevern http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Nye-anbefalinger-om-barnehager-og-smittevern.html Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye faglige råd om smittevern i barnehager. I tillegg til oppdaterte råd om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen av smittevernhensyn inneholder rådene andre aspekter av smittevern i barnehager som aktuelt lovverk, smittevernlegens rolle, generell hygiene, mathygiene, håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler og kontakt med dyr. Nyheter - Andre nyheter Thu, 22 Jan 2009 01:00:00 +0100 Vanskelig temperament hos barn er forbundet med mindre amming http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Vanskelig-temperament-hos-barn-er-forbundet-med-mindre-amming.html Sjansen for at spedbarn fullammes frem til seks måneders alder er mindre hos barn med vanskelig enn med roligere temperament, viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo basert på data fra MoBa. Nyheter - Forskning Tue, 20 Jan 2009 01:00:00 +0100 Ikke botulisme bakterie i Hipp økologisk barnemat http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Ikke-botulisme-bakterie-i-Hipp-barnemat.html Prøvesvar fra Fødevarestyrelsen i Danmark viste at det ikke var Clostridium Botulinum bakterier eller botulinumgift i et mistenkt barnematprodukt fra Hipp.Etter at et fem måneder gammelt barn ble syk med botulisme var det mistanke om at Hipp økologisk fruktmos for barn, Banan Fersken, art nr 31330 kunne inneholde den sykdomsfremkallende bakterien Clostridium Botulinum. Nyheter - Andre nyheter Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0100 Mistanke om Clostridium botulinum i økologisk barnemat http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Mistanke-om-Clostridium-botulinum-i-okologisk-barnemat.html Fødevarestyrelsen i Danmark mistenker at Hipp økologisk fruktmos for barn, Banan Fersken art nr 31330, kan inneholde den sykdomsfremkallende bakterien Clostridium Botulinum. Svar på analysene ventes i slutten av uke 50. Produsenten anbefaler forbrukerne å kaste fruktmos fra dette partiet. Importøren er i gang med tilbaketrekking av det mistenkte produktet i butikker i Norge. Nyheter - Andre nyheter Mon, 08 Dec 2008 16:43:22 +0100 Klart forbud mot avstraffelse av barn http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Klart-forbud-mot-avstraffelse-av-barn.html - Det skal ikke lenger være tvil om at vi har avskaffet foreldres rett til fysisk og psykisk avstraffelse av barn i Norge. Presiseringene i loven er ment å fjerne all diskusjon om lovens bestemmelser, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Nå sender hun forslag til endringer i barneloven ut på bred høring. Nyheter - Andre nyheter Sat, 22 Nov 2008 11:19:56 +0100 Nesespray og dråper mot nesetetthet anbefales ikke til barn under 2 år http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Nesespray-og-draper-mot-nesetetthet-anbefales-ikke-til-barn-under-2-ar.html Bruk av slimhinneavsvellende nesespray og nesedråper til behandling av tett nese ved forkjølelse anbefales ikke til barn under 2 år. Dette er konklusjonen etter diskusjoner rundt nytte-risikoforholdet for bruk av forkjølelsesmedisiner til barn.I USA og enkelte EU-land rapporteres det om alvorlige bivirkninger hos små barn. Nyheter - Andre nyheter Thu, 20 Nov 2008 18:37:40 +0100 Barnehagen fremmer barns språkutvikling http://www.nybaktmamma.com/Forskning/Barnehagen-fremmer-barns-sprakutvikling.html Barnehagen har en gunstig effekt på barns språk. Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme. Det er også en større andel av barna som går i barnehage som snakker i lange og sammensatte setninger. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Nyheter - Forskning Fri, 14 Nov 2008 00:00:00 +0100 Nye anbefalinger for amming om natten http://www.nybaktmamma.com/Kosthold/Nye-anbefalinger-for-amming-om-natten.html Av hensyn til tannhelsen bør barn over ett år ikke gis morsmelk mer enn to ganger om natten. Dette rådet har Helsedirektoratet nå kommet fram til i samarbeid med aktører fra ulike fagmiljø.Det er godt dokumentert at amming gir den beste ernæring for spedbarn. Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Artikler - Kosthold Thu, 13 Nov 2008 20:55:02 +0100 Flytter sykehuset hjem til barna http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Flytter-sykehuset-hjem-til-barna.html Torsdag 30. oktober åpnet helseminister Bjarne Håkon Hanssen et avansert hjemmesykehus for barn. Barneklinikken på Ullevål vil nå tilby familier med syke barn behandling hjemme fremfor på en sykehusavdeling.I starten vil hjemmesykehuset ha tre til fem pasienter. Utover høsten bygges tilbudet ut, og flere vil kunne få tilbudet om behandling hjemme. Nyheter - Andre nyheter Mon, 03 Nov 2008 11:28:42 +0100 Flere menn og færre kvinner mottar kontantstøtte http://www.nybaktmamma.com/Andre-nyheter/Flere-menn-og-farre-kvinner-mottar-kontantstotte.html Flere menn og færre kvinner. Slik er utviklingen i antall kontantstøttemottakere, viser nye tall fra NAV.Menn utgjør nå 10 prosent av totalt antall mottakere, og har en relativ økning på 7,5 prosent fra september 2007 til september 2008. For kvinner er det sammenlignet med samme tidspunkt i fjor 18,0 prosent færre mottakere. Aldersmessig er det 40 til 44-åringene som har den største økningen. Nyheter - Andre nyheter Wed, 29 Oct 2008 00:00:00 +0100