Engellenen Sitelere Erişim, Gizli Sörf, Proxy, Web Proxy, Anonymous Surf

1 milyon siteye daha yasak geldi

İnternette “filtre” tartışmaları yaşanırken, TİB, internet kafeler için 1 milyonun üstünde sitenin erişiminin engellenmesi emri verdi.

Milliyet.com.tr’den Serhat Ayan’ın haberine göre interneti daha güvenli hale gelmesi için devlet katalog suçları belirledi ve bu suç kapsamına giren sitelerin engellenmesi görevi de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na verildi. 5651 nolu kanun kapsamında fuhuş, çocuk pornosu, kumar ve intihara teşvik gibi konularda siteleri engelleme yetkisine sahip TİB, internet kafeler için 1 milyonun üstünde sitenin erişiminin engellenmesi emri verdi, hem de hiç bir idari tedbir kararı almadan!

İnternet kafelerde filtrelenen sitelerin sadece 10 adet katalog suç kapsamında olması beklenirken bir çok sitenin herhangi bir suç teşkil etmeyen yapıları dikkat çekti. Çok sayıda derneğin, mayo firmalarının, nakliye şirketlerinin, manken ajanslarının, radyoların, otomotiv firmalarının, tasarımcıların internet sitelerinin yanında daha önce sehven kapatılma kararı alındığı belirtilen sözlük siteleri de internet kafe filtrelemesine takıldı. Kullanıcıların yorumlarını girdiği sözlük sitelerinin yanı sıra Fransızca ve İspanyolca sözlük sitelerinin bulunması dikkatleri çekti.

Devamı…

Etiketler: , , | Yorumla »

Ekşi Sözlük 15 Mayıs 2011 Deklarasyonu

15 MAYIS 2011 DEKLARASYONU
Temel Hak ve Özgürlükler Engellenemez
1. İnternet kullanıcılarının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı engellenemez.
Güvenli İnternet Filtreleme Uygulaması Kaldırılmalıdır
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 22.02.2011 gün ve 2011/DK-10/91 sayılı
düzenleyici işlemi yasal dayanaktan yoksundur. Yasal dayanağı olmayan işlem BTK’ya
yasalarda öngörülmeyen bir yetki vermektedir. Aynı zamanda düzenleyici işlem Anayasa ve
Uluslararası Sözleşmelerle korunan temel hak ve özgürlükleri doğrudan kısıtlamaktadır.
Uluslararası kuruluşlar tarafından açık ve filtresiz İnternet erişimi temel bir insan hakkı olarak
görülmeye başlanırken, filtreli İnternet Türkiye’de “standartlaştırılmaya”
çalışılmaktadır.
3. BTK Başkanı’nın standart profilin mevcut profil olduğu, isteyenin filtrelemenin dışında
kalabileceğine ilişkin açıklamaları doğru değildir. Hali hazırda standart profil diye bir
kavram olmadığı gibi filtreleme de söz konusu değildir. Yeni gelen mekanizma ile
filtreleme sistemi dışında kalmak mümkün olmayacaktır. Yetkililer gerçekten samimi
iseler filtreleme olmayan bir alternatifi İnternet kullanıcılarına sunmak zorundadırlar.
4. Filtreleme sistemi ile izleme yapılmayacağına dair açıklamalar da güven vermekten
uzaktır. Şüphesiz filtreleme sistemi ile her bir kullanıcının tek tek izleneceği iddia
edilmemektedir. Ancak herkes filtreleme sistemine tabi olduğunda potansiyel olarak tüm
kullanıcıların idarenin uygun gördüğü zamanda izlenmesinin yolu açılmış olacaktır.
Devletin insanların evlerini izlemeye hakkı olmadığı gibi İnternetini de izlemeye hakkı
olmamalıdır.
5. 22 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan BTK filtreleme uygulaması kullanıcılar
tarafından öngörülebilir değildir, keyfidir, ve yapısal olarak bir kontrol ve sansür
mekanizmasıdır. Filtreleme sistemi çerçevesindeki profillerden hangi sitelere erişim
engelleneceği konusundaki kriterler kullanıcılara bildirilmemiştir. Filtreleme listelerinin
oluşturulması için tam yetki BTK tarafından yine BTK’ya verilmiştir. Halihazırda
uygulamada bulunan 5651 sayılı yasanın yol açtığı aşırı engellemenin ötesinde şimdi BTK
tamamen keyfi tercihlerle yüzbinlerce İnternet sitesini ulaşılamaz hale getirecektir. Hukuka
aykırı, ölçüsüz ve keyfi idari işlem demokratik hukuk devletinde kabul edilemez.
6. Türkiye’nin üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliği, üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve
AGİT’e üye devletler içinde kullanılması zorunlu benzer bir devlet politikası
bulunmamaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kamu otoritelerinin genel engelleme
ya da filtreleme önlemleriyle, kamu bilgilerine erişimi ve İnternette sınır tanımayan diğer
iletişimi kesintiye uğratmamaları gerektiğinin altını önemle çizmiştir, ve devletin ön
denetimine dayalı bu ve benzeri uygulamalar kesinlikle kınanmalıdır ifadelerini kullanmıştır.
7. Daha önce erişim engelleme kararlarında olduğu gibi yetkililer hukuken
gerekçelendiremedikleri kararlarını ilgisiz ülke örneklerini kullanarak meşrulaştırmaya
çalışmaktadırlar. Neden seçildiği anlaşılmayan bu ülke politikalarının aktarımında da kasıtlı
saptırmalar yapılmaktadır. Israrla başkalarının hayatlarına müdahale etme isteğinde
bulunan idari yetkililerin meşruiyetlerini dünyadaki olumsuz örneklerde araması kabul
edilemez.
Çocukların Zararlı İçerikten Korunması için Öngörülen Devlet Politikası Yetişkinleri
Etkilememelidir
8. Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Komisyonu çocuklar
gibi zarar görmesi mümkün grupları korumak için yasal önlemler almaktansa öz-denetim
yollarına gidilmesini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, yine her iki örgüt de çocukların erişimi
için uygun olmadığı düşünülen ve hukuka uygun içeriğe yetişkin kullanıcıların ulaşmasını
engellemeyecek önlemler alınmasının önemini vurgulamıştır. Bu nedenle, üye ülkeler ev ve
okul bilgisayarları ile İnternet kafelerde filtre programlarının kullanılmasını teşvik etmeli
ama devlet düzeyinde ülke çapında zorunlu filtreleme girişimlerinden her ihtimalde
kaçınmalıdır. Eğer filtre kullanımı aileler tarafından gerekli görülüyorsa, bu kullanım
bireyler tarafından kendi kişisel bilgisayarları üzerinde gerçekleştirilmelidir.
Açık, Şeffaf ve Katılımcı Politikalar Geliştirilmelidir
9. TİB’in ısrarlı taleplere rağmen erişime engellenen sitelerle ilgili istatistikleri açıklamaması,
idarenin şeffaflıktan uzak ve keyfi tercihleri politikasını belirleme konusunda ana yöntem
olarak seçtiğini ortaya koymaktadır. Hükümet, mevcut politikası ve uygulamaları yerine
çocukları gerçekten zararlı İnternet içeriğinden korumak için yeni bir politikayı
katılımcı bir şekilde geniş kamuoyu desteği (sivil toplum, akademi, ve özel sektör) ile
geliştirmelidir. Ancak bu yeni yapılanma, çoğunluğun ahlaki değerlerini diğerlerine
dayatacağı bir çalışma olmamalıdır. Bu açıdan, BTK Başkanı’nın filtreyi meşrulaştırmak için
kullandığı “Anadolu’nun ücra köşelerinden mütedeyyin insanların şikâyetini görmezden
gelemeyiz” ifadesi kabul edilemez. İdarenin tüm Türkiye’ye Anadolu’nun muhafazakar
değerlerini dayatma gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. İnternet düzenlemesine ilişkin yeni
politika, ifade özgürlüğüne ve yetişkinlerin her türlü İnternet içeriğine erişim ve tüketim
haklarına saygı temelinde geliştirilmelidir. Bu ilkeleri içeren yeni politika, şeffaf, açık,
katılımcı ve çoğulcu bir yöntemle belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir.

Etiketler: , | Yorumla »

Binlerce kişi sokakta: İnternetime Dokunma

“İnternetime Dokunma” eylemi dün Türkiye’nin dört bir köşesinde yapıldı. İstanbul’daki eylemde Taksim Meydanı’nda binlerce kişi Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

Eylemle ilgili Hurriyet Gazetesi editörleri Selim Öztürk ve Anıl Demir’in sorularını cevaplayan Sevin Turan izlenimlerini şu şekilde aktardı: Devamı…

Etiketler: , , | Yorumla »

« Önceki Yazılar