Ref A: 285e1c71b37f451b935e0b05cb57200c Ref B: 1E4E9577DE03670C53677C1920983565 Ref C: Fri Sep 13 20:39:17 2013 PST