新着記事

Κυριακή,30Απριλίου2017katagelies@tsantiri.grΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΙΝΗΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΣΜΟΣBLOGΑΘΛΗΤΙΚΑSHOWBIZΓΥΝΑΙΚΑΤΑΞΙΔΙΑΝΕΚΔΟΤΑΖΩΗΕΞΟΔΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΒΙΒΛΙΟΘΕΜΑΤΑΠΑΡΑΞΕΝΑΖΩΔΙΑΑΛΛΑtsantiri.grΑΣΤΕΓΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΧΩΡΙΣΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣΚάνουνοιΓερμανοίρουσφέτια;ΓιαευνοιοκρατίακατηγορείταιοΣουλτς11:43-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΜέχρισήμερα,οικατηγορίεςγιαευνοιοκρατίαέμοιαζανναμηναγγίζουντονΜάρτινΣουλτς.Γιαπόσοόμωςθαμπορέσεινααποφύγειαυτότοδυσάρεστοθέμα;HΕυρωπαϊκήΥπηρεσίαΚαταπολέμησηςτηςΑπάτηςανακοίνωσετηνΤετάρτηότι...Διαβάστεπερισσότερα>Ζάκυνθος:ΣεύφεσηημεγάληπυρκαγιάστιςΜαριές11:38-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣεύφεσηβρίσκεταιημεγάληπυρκαγιάπουκαίειδασικήέκτασηαπόχθεςτομεσημέρι,στοχωριόΜαριέςΖακύνθου.Κατάτηδιάρκειατηςνύχτας,όλοιοιάνδρεςτηςΠυροσβεστικήςυπηρεσίας,έδινανμάχημετιςφλόγεςώστενατηνπεριορίσουν...Διαβάστεπερισσότερα>«Μπαμ»μεΒασιλακάκηκορυφαίαελληνικήομάδα,φήμεςκαιγιαΛουτσέσκου11:35-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΦούντωσανοιφήμεςγιατονάσοτηςΞάνθηςΕίναιίσωςαπότουςπιοαδικημένουςΈλληνεςπαίκτεςτηςSuperLeague,πουαξίζειναδοκιμάσειτηντύχητουσεμίαμεγαλύτερηομάδα.Όπωςόλαδείχνουν,λοιπόν,μάλλονέφτασεηώραγιατονΘοδωρή...Διαβάστεπερισσότερα>ΤοΙσλαμικόΚράτοςσκάβειβαθιάτάφρογύρωαπότηΧαουίτζατουΙράκ11:11-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟιτζιχαντιστέςτηςοργάνωσηςΙσλαμικόΚράτος(ISIS)σκάβουνμιαμεγάληκαιβαθιάτάφρογύρωαπότηνπόληΧαουίτζατουΙράκ,πουβρίσκεταιστανοτιοδυτικάτηςεπαρχίαςτουΚιρκούκ,γιαναεμποδίσουντηδιαφυγήκατοίκωνπροςτις...Διαβάστεπερισσότερα>ΑπελευθερώθηκεηελληνιστικήπόληΧάτραστοΙράκαπότοΙσλαμικόΚράτος(βίντεο)10:53-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΗιρακινήσιιτικήπολιτοφυλακήΜονάδεςΛαϊκήςΚινητοποίησης(ΑλΧασχντΑλΣαάμπι),απελευθέρωσετηναρχαίαπόληΧάτραστηβορειοδυτικήεπαρχίατηςΝινευή.ΜεανακοίνωσηπουεξέδωσετοΣάββατοηΑλΧασχντΑλΣαάμπιαναφέρει...Διαβάστεπερισσότερα>ΤοπόρισματουιατροδικαστήπεριμένειηαστυνομίαγιατααίτιαθανάτουτηςΜαρίαςΙατρού10:48-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤαυτοποιήθηκεκαιεπίσημαησορόςτηςΜαρίαςΙατρούπουβρέθηκενεκρήχθεςτοαπόγευμαμέσασεαυτοκίνητο,τοοποίοεντοπίστηκεστοβυθότουΑμβρακικούκόλπου,κοντάστηνΑμφιλοχία.Ειδικότερα,σύμφωναμετοΛιμενικό,αφού...Διαβάστεπερισσότερα>«Νικά»στιςδημοσκοπήσειςηΜέρκελτονΣουλτςκιανοίγειτηνψαλίδα10:23-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΔιεύρυνσητουπροβαδίσματοςτουCDU/CSUέναντιτουSPDκαταγράφεταισεκυριακάτικηδημοσκόπησητουΙνστιτούτουEmnid,μόλιςπέντεμήνεςπριντιςομοσπονδιακέςεκλογέςτης24ηςΣεπτεμβρίου.Συγκεκριμένα,οσυνασπισμόςτηςΆνγκελαΜέρκελ...Διαβάστεπερισσότερα>«Κυνήγησε»τονδιαιτητήμετάτοντέρμπιοΦελαϊνί10:15-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑ«Τιέκανα;Ναμουπειτιέκανακαιμεέβγαλε!Θέλωναμάθωτιείδε!»ΟΒέλγοςχαφαποβλήθηκεγιαχτύπημαμετοκεφάλιστονΣέρχιοΑγουέρο,στο84ολεπτότηςαναμέτρησηςτηςπερασμένηςΠέμπτης,μετονΜάρτινΆτκινσοννατουδείχνει...Διαβάστεπερισσότερα>ΕτσιθακινηθούνταμέσαμεταφοράςτηνΠρωτομαγιά9:58-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣτάσηεργασίαςαπότηνέναρξητηςβάρδιαςέωςτις8τοπρωίθακάνουνοιεργαζόμενοιστονηλεκτρικό,στοπλαίσιοτωνκινητοποιήσεωντηςΠρωτομαγιάς.Στομετρό,δενθαπραγματοποιηθούνταδρομολόγιαστοτμήμαΔουκίσσηςΠλακεντίας...Διαβάστεπερισσότερα>ΕφικτήθεωρείτησυμφωνίαμετηνΕλλάδαμέχριτις22ΜαΐουοΣόιμπλε9:54-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΕφικτήχαρακτήρισεοΒόλφγκανγκΣόιμπλετηνεπίτευξησυμφωνίαςγιατηβ’αξιολόγησηέωςτις22Μαΐου,θέτονταςωστόσο,ωςπροϋπόθεσητηντήρησηόλωντωνσυμφωνηθέντωνεκμέρουςτηςελληνικήςκυβέρνησης.Σεκάθεπερίπτωσηπάντως,...Διαβάστεπερισσότερα>ΑμερικανικήπίεσησταΣκόπιαμετονΧόιτΜπράιανΓιενμέσωεκρηκτικήςπολιτικήςκρίσης9:53-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣταΣκόπιααναμένεταινααφιχθείτηνΚυριακήοαναπληρωτήςβοηθόςτουυπουργούΕξωτερικώντωνΗΠΑ,αρμόδιοςγιαθέματαΕυρώπηςκαιΕυρασίας,ΧόιτΜπράιανΓι,προκειμένουνασυμβάλειστηνεκτόνωσητηςπολιτικήςκρίσης,ηοποία...Διαβάστεπερισσότερα>ΑποδοκίμασαντονΒαρουφάκηγιατίδενδέχτηκεερωτήσειςαπότοκοινό9:25-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΔείτετοβίντεοΜετηνέντονηδυσαρέσκειαμέρουςτουκοινούέληξελίγομετάτις23:00ηεκδήλωσημεκεντρικόομιλητήτονπρώηνυπουργόΟικονομικών,ΓιάνηΒαρουφάκηγιατηνπαρουσίασητουευρωπαϊκούκινήματοςDiEM25στοΣυνεδριακό...Διαβάστεπερισσότερα>ΣτηνΕλλάδαγιατονΟλυμπιακόοΡεμίΓκαρντ9:15-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΕκτόςαπροόπτουθαείναιονέοςτεχνικόςτωνερυθρόλευκωνΤοαπόγευματηςΚυριακήςολοκληρώνεταιτοπρωτάθλημαγιατονΟλυμπιακό,οοποίοςήδηκοιτάζειτηνεπόμενημέρακαιπρώτομέλημαείναιονέοςτεχνικός.ΟΡεμίΓκαρντ,...Διαβάστεπερισσότερα>Καρυπίδης:Είναιντροπή…8:15-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΤηνοργήτουγιαόσαέγινανστοΟΦΗ–ΑπόλλωνΣμύρνης,εξέφρασεοπρόεδροςτουΆρηΈντοναπαράποναμετέφερεστονπρόεδροτηςΕΠΣΜακεδονίαςγιαόσαέγινανστοματςτουΟΦΗμετονΑπόλλωναΣμύρνης,οΘόδωροςΚαρυπίδης.Συγκεκριμένα,...Διαβάστεπερισσότερα>Ζέστηκαιμπόρεςσήμερα-Πούαναμένεταιναβρέξει7:08-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΝεφώσεις,παροδικάαυξημένες,μεσποραδικέςμπόρεςήκαταιγίδες,κυρίωςτιςμεσημβρινέςκαιαπογευματινέςώρεςσταβόρεια,θαείναιτακύριαχαρακτηριστικάτουκαιρούσήμερα,Κυριακή.Οικαιρικέςσυνθήκεςευνοούντημεταφορά...Διαβάστεπερισσότερα>ΤοάσεμνοσύνθημαγιατηνΣακίρακαιηαντίδρασητουΠικέ6:55-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΤιαπάντησεστουςοπαδούςτηςΕσπανιόλΈναάσεμνοσύνθημαφώναξανμετάτο0-3ορισμένοιφίλοιτηςΕσπανιόλ…Συγκεκριμένα,φώναζανγιατηνσύντροφοτουΠικέ: «ΗΣακίραείναιμίαπ…»,κάτιτοοποίοδενέγινεγιαπρώτηφορά!Ο...Διαβάστεπερισσότερα>Νέοςμαραθώνιοςδιαπραγματεύσεωνκυβέρνησης–θεσμών6:45-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣτομικροσκόπιοσυνταξιοδοτικό,κόκκιναδάνειακαικλειστάεπαγγέλματαΣτις10.30τοπρωίσήμερασυνεχίζεταιέναςμαραθώνιοςδιαπραγματεύσεωνμεταξύκυβέρνησηςκαιτωνεπικεφαλήςτωνκλιμακίωντωνθεσμών,μεσκοπόνακλείσουν...Διαβάστεπερισσότερα>ΆλμασωτηρίαςηΜετζ1:35-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΉτανκαλύτερηστημεγαλύτερηδιάρκειακαιουσιαστικάέσωσετησεζόνμετάτηνίκητηςμε2-1επίτηςΝανσίΗΜετζκέρδισετηΝανσίκαισώζειτηχρονιά,ηΝαντκάνειπορείαπρωταθλητισμούμετονΚονσεϊσάοστονπάγκο,ενώηΣεντΕτιέν...Διαβάστεπερισσότερα>Τογήπεδομεταπαράξεναχαρακτηριστικάπουδεθατασυναντήσειςσεκανέναάλλογήπεδο1:15-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΤοπερίεργοStadeLuisIIστογκλάμουρκρατίδιοΕίναιέναόμορφογήπεδοαλλάκαιένααπόταπιοπερίεργατηςΕυρώπης.Καιπώςθαμπορούσεναήτανδιαφορετικά.ΓιατοεκκεντρικόκαιγκλάμουρΜονακόμιλάμε.ΕκείπουτηνΤετάρτηπουέρχεται,...Διαβάστεπερισσότερα>Βέροια:Δύοέμβρυαβρέθηκανμέσασεγυάλεςδίπλασενεκροταφείο0:38-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑ ΑντιμέτωποςμεαποτρόπαιοθέαμαβρέθηκεκάτοικοςτηςΗμαθίας,ότανεντόπισεπεταμέναδίπλασενεκροταφείοδύονεκράέμβρυαμέσασεγυάλιναδοχείαμεφορμόλη.ΤομακάβριοεύρημαεντοπίστηκετοαπόγευμαστοχωριόΒρυσάκιτου...Διαβάστεπερισσότερα>ΣυννεφιασμένοςαλλάζεστόςοκαιρόςσεόλητηχώρατηνΚυριακή23:38-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤοπικέςβροχέςπεριμένουμετηνΚυριακήσταηπειρωτικάτιςμεσημβρινές–απογευματινέςώρες,καθώςκαιμεμονωμένεςκαταιγίδεςστηΜακεδονίακαιπιθανόντηνΉπειρο.Ευνοείταιημεταφοράσκόνηςστανότια.Ηθερμοκρασίασεπτώση,...Διαβάστεπερισσότερα>ΜεσούπερΒεζένκοφπέρασεαπότηνΡεάλΜπέτιςηΜπαρτσελόνα23:35-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΗομάδατουΓιώργουΜπαρτζώκαείχεθέσειτιςβάσειςγιατηνίκηήδηαπότοημίχρονοΣτηντέταρτηθέσητηςLigaEndesaπαρέμεινεηΜπαρτσελόνα,αφούέφυγεμετο«διπλό»απότηνΡεάλΜπέτις(72-89).ΠολύκαλόςΒεζένκοφ.Καμίααντίσταση...Διαβάστεπερισσότερα>HεξομολόγησητουΘοδωρήΜαραντίνηγιατηναποβολήτηςΣίσσυςΧρηστίδου23:29-29Απρ2017-SHOWBIZΣυνέντευξηστηνεκπομπήDOTτουκυπριακούκαναλιούMegaOneπαραχώρησεοΘοδωρήςΜαραντίνηςκαιμεταξύάλλωνμίλησεγιατιςδύσκολεςοικογενειακέςστιγμέςπουβίωσεμετηΣίσσυΧρηστίδουότανεκείνηέχασετοπαιδίπουπερίμενελίγο...Διαβάστεπερισσότερα>Τρίκαλα:Δράστηςπροσποιήθηκεαστυνομικόκαιπήρεαπόηλικιωμένο40.000ευρώ23:18-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΈνας38χρονοςοοποίοςπροσποιήθηκετοναστυνομικόταυτοποιήθηκεαπότηναστυνομίαωςδράστηςγιααπάτησεβάροςηλικιωμένουσταΤρίκαλα,απότονοποίοκαιπήρετοχρηματικόποσότων40.000ευρώ.Οδράστης,σύμφωναμεενημέρωση...Διαβάστεπερισσότερα>Ανατροπήμετουςτρεις…τελειωμένουςστονΟλυμπιακό!23:15-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΌχιμόνομένουν,αλλάη11άδαθαξεκινάειαπ’αυτούςΤικιανγιαέναδιάστημαμέσαστησεζόνπολλοίθεώρησανότιοισυγεκριμένοι,δεθαέχουνθέσηστονέορόστερ,κατάφεραντελικάμετιςεπιδόσειςτουςναδιαψεύσουνόλαταπρογνωστικά.Η...Διαβάστεπερισσότερα>ΗΑλΚάινταπαρέδωσεστονστρατότηςΣυρίαςτοτελευταίοσυνοριακόπέρασμαπουκατείχεστασύνοραμετονΛίβανο23:11-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΓιαπρώτηφοράαπότο2011οσυριακόςστρατόςκαιηλιβανέζικησιιτικήπαραστρατιωτικήοργάνωσηΧεζμπολάχέθεσανυπότονπλήρηέλεγχότουςόλητηνπαραμεθόριομεταξύΣυρίαςκαιΛιβάνου.ΟσυριακόςστρατόςκαιηΧεζμπολάχ…...Διαβάστεπερισσότερα>ΦρικτόέγκλημαστηΒέροια:Δύοέμβρυαβρέθηκανμέσασεγυάλεςδίπλασενεκροταφείο23:08-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑ ΑντιμέτωποςμεαποτρόπαιοθέαμαβρέθηκεκάτοικοςτηςΗμαθίας,ότανεντόπισεπεταμέναδίπλασενεκροταφείοδύονεκράέμβρυαμέσασεγυάλιναδοχείαμεφορμόλη.ΤομακάβριοεύρημαεντοπίστηκετοαπόγευμαστοχωριόΒρυσάκιτου...Διαβάστεπερισσότερα>ΜεπολλέςαπουσίεςηΒέροιαστηΞάνθη22:55-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΗομάδαέχειυποβιβαστείμαθηματικάαπότιςπροηγούμενεςαγωνιστικέςΣτοτελευταίοπαιχνίδιτηςσεζόναλλάκαιστηνΣούπερΛίγκαηΒέροιαθαέχειπάραπολλέςαπουσίες.Θαείναιτοτελευταίοτηςπαιχνίδι.ΗΒέροιαέχειυποβιβαστεί...Διαβάστεπερισσότερα>SirtfoodDiet:ΗακραίαδίαιτατηςΠίπαΜίντλετονέναμήναπριντογάμο22:49-29Απρ2017-SHOWBIZΟγάμοςτηςχρονιάς,ογάμοςτηςΠίπαΜίντλετονκαιτουΤζέιμςΜάθιουςείναισχεδόνέναμήναμακριάκαιηαδερφήτηςΔούκισσαςτουΚέιμπριτζέχειμπεισερυθμούςπροετοιμασίαςγιαναλάμψειμέσαστονυφικότης.Απότοκαθημερινό...Διαβάστεπερισσότερα>HσυγκλονιστικήαποκάλυψητουΑπόστολουΓκλέτσουγιατημάχητουμετονκαρκίνο22:48-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣεμιααποκάλυψηπροέβηoncameraοδήμαρχοςΣτυλίδαςΑπόστολοςΓκλέτσος,τηνοποίαελάχιστοιάνθρωποιγνωρίζουν.Συγκεκριμένα,μιλώνταςστα«Αποκαλυπτικά»του«Ε» γιατηδουλειάτου στονδήμο,είπε:«Οκτώχρόνιαεδώ,ήρθαμεμε...Διαβάστεπερισσότερα>ΗΡωσίασυμφώνησεναπουλήσειS-400στουςΤούρκους22:43-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΤουρκίακαιΡωσίακατέληξανσεαρχικήσυμφωνίαστηνπώλησητουυπερσύγχρονουρωσικούαντιαεροπορικούσυστήματοςS-400στηντουρκικήπλευράκαιπλέονβρίσκονταιστιςδιαπραγματεύσειςγιατηντιμήκαιθέματασυμπαραγωγής,ανακοίνωσε...Διαβάστεπερισσότερα>Μήνυματης‘ΕνωσηςΚεντρώωνγιατηνΠρωτομαγιά22:25-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΝαμην«εμπιστεύονταιπιατουςεργατοπατέρες»«ΗεργατικήΠρωτομαγιάείναικορυφαίακαισυμβολικήημέρα,καιαντικατοπτρίζειτηστήριξηόλωνμαςστονεργαζόμενοκαιμοχθούνταβιοπαλαιστή»αναφέρεισεμήνυμάτηςηΈνωσηΚεντρώων...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΠρόεδροςτηςΑιγύπτουκάλεσετιςΗΠΑνααναλάβουνδραστικόρόλοστοΠαλαιστινιακό22:23-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣNα«ανακτήσουνένανδραστικόρόλο»στηνειρηνευτικήδιαδικασίαμεταξύΙσραηλινώνκαιΠαλαιστινίωνκάλεσετιςΗΠΑοπρόεδροςτηςΑιγύπτου,ΆμπντελΦάταχαλΣίσι,κατάτησυνάντησήτουμετονπρόεδροτηςΠαλαιστινιακήςΑρχής,...Διαβάστεπερισσότερα>Ζάκυνθος:ΑνεξέλεγκτημαίνεταιηπυρκαγιάστιςΜαριές22:08-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΠάνωαπό600στρέμματαπευκοδάσουςέχουνγίνειμέχριτώραπαρανάλωματουπυρόςστημεγάληδασικήπυρκαγιάπουξέσπασελίγομετάτομεσημέρικαιείναιακόμασεεξέλιξη.ΔυνάμειςαπότηνΠυροσβεστικήτουνομούκαιγειτονικών...Διαβάστεπερισσότερα>ΕτσιέχουνγίνειταπόδιατηςΕιρήνηςΠαπαδοπούλουαπότοSurvivor-Σημάδια,μελανιές,τσιμπήματα[βίντεο]21:59-29Απρ2017-SHOWBIZΤασημάδιαπουέχεισταπόδιατηςαπότααγωνίσματατουSurvivorέδειξεστοInstagram,ηΕιρήνηΠαπαδοπούλου.Ηγνωστήτραγουδίστρια,ηοποίααποχώρησεαπότοπαιχνίδιγιαπροσωπικούςλόγους,έβγαλεβίντεοσταμέσακοινωνικήςδικτύωσης...Διαβάστεπερισσότερα>ΜετοζόριβρήκεοΠαράσχος17παίκτες21:55-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΟιαπουσίεςήτανγνωστέςεδώκαιαρκετόκαιρόΟΓιώργοςΠαράσχοςμετοζόριπήρεστηναποστολή17παίκτεςαπότουςοποίουςοιπέντεείναιαπότηνΚ20τουΠλατανιά.Οιαπουσίεςήτανγνωστέςεδώκαιαρκετόκαιρό.ΟΠλατανιάςχωρίς...Διαβάστεπερισσότερα>ΚατέρρευσεκτίριοστηvΚολομβία:17νεκροίκαι23τραυματίες21:53-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΤουλάχιστον17άνθρωποισκοτώθηκανότανκατέρρευσεέναυπόανέγερσηκτίριοστηβόρειαΚολομβία,όπωςέγινεγνωστόαπότιςτοπικέςαρχές.Μέχριστιγμήςοιδιασώστεςέχουνκαταφέρεινααπεγκλωβίσουν40ανθρώπουςαπότασυντρίμμια...Διαβάστεπερισσότερα>Διαβεβαιώσειςτηςκυβέρνησηςπωςέρχεταινομοσχέδιογιαυποχρεωτικήαναγραφήπροέλευσηςσεγάλακαικρέας21:45-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Τονομοσχέδιοπουέρχεται,έχειωςστόχοτηνπροάσπισητωνσυμφερόντωντωνΕλλήνωνκτηνοτρόφωνκαιτωνκαταναλωτών»ΔιαβεβαιώσειςπωςείναιθέμαημερώνναέρθειστηΒουλήτονομοσχέδιογιατηνυποχρεωτικήαναγραφήπροέλευσης...Διαβάστεπερισσότερα>ΕιδικήαναφοράστιςβρετανικέςβάσειςστηνΚύπροστοκείμενοτηςΕ.Ε.γιατοBrexit21:43-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΕιδικήαναφοράστιςβρετανικέςβάσειςστηνΚύπροκάνειτοκείμενοτωνκατευθυντήριωνγραμμώντηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιατιςδιαπραγματεύσειςτουBrexit,όπωςσυμφωνήθηκετοΣάββατοστηΣύνοδοΚορυφήςτων27κρατών-μελών.Συγκεκριμένα,...Διαβάστεπερισσότερα>ΕνωσηΚεντρώωνγιαΠρωτομαγιά:Οιεργαζόμενοιναμηνεμπιστεύονταιπιατουςεργατοπατέρες21:38-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΗΠρωτομαγιάσημαίνειπρόσκλησηπροςτουςκοινωνικούςεταίρουςγιαναμπειηχώρασεπορείαανάπτυξηςκαιναβγειαπόταμνημόνιακαιτηνκρίσηαναφέρειτοκόμματουΒ.Λεβέντη.«ΗεργατικήΠρωτομαγιάείναικορυφαίακαισυμβολική...Διαβάστεπερισσότερα>Σελίδα1από8071123Επόμενη›Τελευταία»Καιρόςπρόγνωσηκαιρούαπότοweather.grTwitterκαιGoogle+ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΖάκυνθος:ΣεύφεσηημεγάληπυρκαγιάστιςΜαριές30Απρίλιος,2017ΤοπόρισματουιατροδικαστήπεριμένειηαστυνομίαγιατααίτιαθανάτουτηςΜαρίαςΙατρού30Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΕφικτήθεωρείτησυμφωνίαμετηνΕλλάδαμέχριτις22ΜαΐουοΣόιμπλε30Απρίλιος,2017ΑποδοκίμασαντονΒαρουφάκηγιατίδενδέχτηκεερωτήσειςαπότοκοινό30Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣΚάνουνοιΓερμανοίρουσφέτια;ΓιαευνοιοκρατίακατηγορείταιοΣουλτς30Απρίλιος,2017ΤοΙσλαμικόΚράτοςσκάβειβαθιάτάφρογύρωαπότηΧαουίτζατουΙράκ30Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣSHOWBIZHεξομολόγησητουΘοδωρήΜαραντίνηγιατηναποβολήτηςΣίσσυςΧρηστίδου29Απρίλιος,2017SirtfoodDiet:ΗακραίαδίαιτατηςΠίπαΜίντλετονέναμήναπριντογάμο29Απρίλιος,2017FacebookBoxΑΠΟΨΕΙΣκαιBLOGGERSΠρωτογενέςπλεόνασμα:Οιυπερεπιδόσειςδύσκολαεπαναλαμβάνονται27Απρίλιος,2017Οι«αγοραίοιρήτορες»καιηπραγματικήοικονομία27Απρίλιος,2017Οι«μαύρες»επέτειοιείναιδυο–Η21ηΑπριλίου1967καιη23ηΑπριλίου201022Απρίλιος,2017ΦΩΝΗΛΑΟΥΗλικιωμένοςκαίειχαρτιάγιαναζεσταθείκαιταμνημονιακάκαθάρματαμιλάνεγια…«αιθαλομίχλη»!21Δεκέμβριος,2013Ήρθαντοπρωίνασυνδέσουντουγείτονατορεύμα…16Δεκέμβριος,2013Pελαμόγιατουκερατά,τονφόροαλληλεγγύηςγιαποιουςτονπληρώνουμε;16Δεκέμβριος,2013|ΣτηνκορυφήΚατασκευήΙστοσελίδωνtcp.grProjectCopyrightstsantiri.grAllRightsReservedΌροιχρήσης-PrivacyPolicyΓιααστεία,παράξενα,ανέκδοτακαιπολύ,πολύγέλιοκάντεlikeεδώ!