El servidor phobos.xtec.cat va arribar a la fi del seu període d'operació el dia 23 de desembre de 2013.

El Departament d'Ensenyament ofereix als centres docents i als professionals de l'àmbit educatiu diverses alternatives de gestió i publicació de recursos digitals en línia. Tot seguit enumerem alguns d'aquests serveis, que es poden utilitzar com alternativa als usos més habituals de Phobos:

 • Nodes (http://agora.xtec.cat/nodes): Una plataforma per la construcció del web del centre educatiu. Inclou una intranet, una xarxa social i un gestor de documents.
 • XTECBlocs (http://blocs.xtec.cat) ofereix als centres i als professionals amb identificador XTEC la possibilitat de crear blogs basats en WordPress. Els blogs es poden personalitzar i utilitzar com a mitjà de publicació d'activitats educatives o de comunicació amb l'entorn. 
   
 • La Prestatgeria (http://apliense.xtec.cat/prestatgeria) permet als centres educatius crear llibres digitals que l'alumnat pot editar de manera col·laborativa. Aquest servei utilitza també les tecnologies Zikula i MyScrapBook. 
   
 • Els Llocs Web XTEC (http://llocs.xtec.cat) permeten crear espais web dinàmics basats en la tecnologia Google Sites, amb una gestió avançada dels permisos d'edició i visualització, i la possibilitat d'encastar-hi diversos tipus de recursos multimèdia. Per a la publicació de documents web estàtics es mantenen els espais personals i de centre del servidor http://www.xtec.cat
   
 • La resta de serveis integrats en el paquet "La meva XTEC" (correu electrònic, calendari, grups, documents, emmagatzematge de fitxers) juntament amb els serveis de Google accessibles també des dels comptes XTEC (vídeo digital, fotografies i mapes) ofereixen un ampli ventall de solucions per a la gestió d'informació, comunicació i publicació de recursos digitals.

Tots aquests serveis són actualment gratuïts per a centres i usuaris, i compten amb un suport professional que n'assegura les actualitzacions de programari, el manteniment del maquinari, la connexió permanent a línies de comunicacions d'alta capacitat, la realització de còpies de seguretat i l'aplicació de les mesures de protecció de dades i seguretat dels sistemes establertes pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

Es convida els usuaris/àries a traslladar els seus serveis actuals de phobos.xtec.cat a la solució que millor s'avingui amb les necessitats del seu centre. 

NOVETAT! Per tal que de no perdre les referències dels cercadors a les pàgines actualment existents a Phobos, s'ofereix la possibilitat d'activar durant un temps la redirecció automàtica dels espais dels centres cap a un altre URL, utilitzant el codi de resposta HTTP 301. Els centres educatius que desitgin activar aquesta redirecció han d'obrir una incidència al SAU del Departament d'Ensenyament indicant la seva adreça actual a Phobos i el nou URL cap on desitgen redirigir les peticions.

Per a qualsevol dubte o consulta cal adreçar-se a info@xtec.cat, on s'orientarà sobre les solucions alternatives més adients als usos que actualment està donant el vostre centre al servei Phobos.