ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 20 Sep 2018 22:12:04 +0700 คำอวยพรจากอธิการบดี ม.อ.ถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คำอวยพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8748 Thu, 20 Sep 2018 20:28:31 +0700 เชิญคณาจารย์เข้าฟังชี้แจ้ง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการชี้แจงให้กับคณาจารย์ในหัวข้อเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนาลินี โครธานนท์ ห้อง ภ. 5201 (ชั้น 2) อาคารศึกษาวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมพูดคุยซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยต่าง ๆ รายละเอียดโครงการ || n8747_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8747 Tue, 18 Sep 2018 09:11:08 +0700 ม.อ.ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ "จารึกเป็นภาพฝาก...จากพระทัย" ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ "จารึกเป็นภาพฝาก...จากพระทัย" ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำนวน 500 เล่ม เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดทำหนังสือดังกล่าว เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา และวาระที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี 2561 โดยรวบรวมภาพถ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8746 Thu, 13 Sep 2018 16:17:08 +0700 รมว.สาธารณสุขบาห์เรน เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาล ม.อ. และเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศบาห์เรนกับมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ในวันที่ 11 กันยายน 2461 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้ร่วมประชุมสรุปความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างราชอาณาจักรบาห์เรนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมการให้บริการและศักยภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยที่ผ่านมามีชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8745 Thu, 13 Sep 2018 16:05:58 +0700 คอนเสิร์ตฯ 50 ปี ม.อ. มอบ 800,000 บาท สมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานจัดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดคอนเสิร์ตฯ จำนวน 800,000 บาท สมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบเงินดังกล่าว ทั้งนี้รายได้ส่วนที่เหลือจากการจัดคอนเสิร์ตฯได้มอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป คอนเสิร์ต 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเมื่อ 29 เมษายน ที่ผ่านมาโดยศิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8744 Thu, 13 Sep 2018 10:19:26 +0700 ม.อ.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพฯ และ ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์แด่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 9,255 คน ในปีนี้ มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8743 Tue, 11 Sep 2018 15:20:41 +0700 ม.อ. เปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” เป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีเปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เช่น นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กงสุลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และ คุณชวิตา คอมันตร์ โดยหลังจากพิธีเปิด มีการจัดปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8742 Tue, 11 Sep 2018 14:13:59 +0700 ม.อ. เปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” เป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีเปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เช่น นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กงสุลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และ คุณชวิตา คอมันตร์ โดยหลังจากพิธีเปิด มีการจัดปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8742 Tue, 11 Sep 2018 14:13:59 +0700 ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร จัดการบรรยาย เรื่อง Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสนุทร ชั้น 7 วิทยากรจากสำนักพิมพ์ บรรยายภาษาอังกฤษ* สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ || prapai.c@psu.ac.th /Sathitaphorn.c@psu.ac.th โทร. 0 7428 2352, 0 7428 2354 ลงทะเบียนได้ที่ || https://goo.gl/m8qswx อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8741 Wed, 05 Sep 2018 14:27:55 +0700 ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดการบรรยายฟรี เรื่อง Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 11.45 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสนุทร ชั้น 7 *บรรยายภาษาอังกฤษ* สอบถามเพิ่มเติม: Sathitaphorn.c@psu.ac.th โทร: 0 7428 2354 ลงทะเบียนได้ที่ || https://goo.gl/p22N8g อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8740 Wed, 05 Sep 2018 14:18:15 +0700 โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง เปิดรับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ: ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 สมัครเข้าร่วมและนำเสนอผลงานได้ที่ || https://www.nur.psu.ac.th/conference2018 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8739 Wed, 05 Sep 2018 14:07:49 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 ก.ย. 61) รายละเอียดประกาศ || n8738_New36-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8738 Mon, 03 Sep 2018 15:37:41 +0700 ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัล เปิดสาขา “ดีป้า” ภาคใต้ตอนล่างที่ ม.อ. หนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า”(depa) ทำพิธีเปิดสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสดีป้า และ รองอธิการบดี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสดีป้า กล่าวรายงานว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า”(depa) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8736 Mon, 03 Sep 2018 15:26:15 +0700 รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ม.อ. ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเหมาะสมดีงาม สมควรเป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ทั่วไป เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8734 Mon, 03 Sep 2018 15:14:06 +0700 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4/2561 สอบวันที่ 28 ต.ค. 61 หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ต.ค. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/toefl-itp/toefl-itp/toefl-itp-2560 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-286655 หรือ 074-289505 E-mail: laoc.psu@gmail.com อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8733 Mon, 03 Sep 2018 14:39:36 +0700