Pasted Graphic

Prof.Dr. Burhanettin Uludağ

Nöroloji (Sinir ve Kas hastalıkları) Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Nöroloji uzmanlığımı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı klinikte öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ettim. 2005 yılından bu yana profesör kadrosunda çalışmaktayım. Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanıyım. Epilepsi, Uyku Bozuklukları, EMG, EEG, Ağrı, Algoloji, Uyarılmış Potansiyeller, Nöromodülasyon, TMS ve tDCS temel çalışma alanlarımdır. Bilimsel yayınlarım bu konularda yoğunluk göstermektedir.

Hastalarımı özel muayenehanemde kabul etmekteyim.

Muayenehanemde yapılan tetkik ve tedaviler


EMG
Tek lif EMG
İleri EMG teknikleri (Makro EMG, kantitatif EMG)
Uyarılmış potansiyeller: VEP, SSEP, AEP ve MEP
Tremor kaydı ve tremor analizi
EEG
Kantitatif EEG
Uyku EEG (2 saatlik)
Gece uyku EEG
Uyku testi (PSG)
Uyku apne tedavisi için CPAP titrasyonu
Kuru iğne tedavisi
Botulinium toksin tedavisi (Botox)
TMS ile Motor Uyarılmış Potansiyeller
rTMSSosyal medya hesaplarım:

twitter.com/burhanuludag