30Červenec2016

Poďakovanie

Moja milovaná rodinka a milí priatelia, chcem vám zo srdca moc poďakovať za to, že ste so mnou súcítili a mysleli na mňa na modlidbách. Vedela som, že Boh všetko dopredu vie a všetko zariadi, ale aj tak človeka moc poteší, keď vie, že v danej situácii nieje sam, že za ním niekto stojí. Toto ma držalo a dávalo mi silu sa radovať zo všetkého, čo predo mnou bolo.

Pobyt v nemocnice utiekol veľmi rýchlo. Mala som tam požehnaný čas. Písala som si denník, čítala Bibliu a starala sa o dieťa hneď na druhý deň po operácii. Boh ma posilňoval a napĺňal ma radosťou. Som Bohu moc vďačná za to, že spĺňa svoje sľuby a opravdu nešetrí s požehnaním. Boh mi v istom proroctve zasľúbil veľké veci… a teraz je to tu. Som moc šťastná a vďačná za svojho milovaného manžela. Teraz mám možnosť radovať sa aj z milovaných synov. Väčšiu radosť a väčšie požehnanie už ani nemôže byť.

Budúcnosť prináša nové veci. Nehovorím, že vždy je všetko ľahké! Je ale dôležité vo všetkom obstať a vždy sa nechať učiť. Som vďačná za svojho manžela, ktorý ma moc povzbudzuje, podopiera a vždy pozdvihuje. Moc ďakujem môjmu milovanému zboru v Rumunsku za to, že na mňa pravidelne mysleli. Mam vás rada a moc mi chýbate. Často na vás myslím. Samozrejme som rada i vďačná novému zboru z Kolína, že na mňa mysleli a najmä modlitebný tým. Moc pozdravujem svojich blízkych z Rumunska. Je mi po vás clivo. :(

Chcem ďalej poďakovať rodinke Morrisonovcov za dary, ktoré nám dali pre bábätko. Moc si vážime vašej pozornosti. Ani neviete, ako ste nám so všetkým pomohli. Samozrejme veľmi ďakujeme aj rodine za obrovskú podporu, za priateľstvo i za všetko, čo mame. Samozrejme aj iným darcom veľmi pekne ďakujeme. Vaše dary si Boh použil a vy ani neviete, akú radosť ste nám spravili.

Anička Bubanová

28Červenec2016

Mnoho dobrých zpráv

Milí přátelé, od posledního příspěvku opět utekl kus roku. Byl to kus roku velmi nabitý a náročný. Anička byla v pokročilém stádiu těhotenství a byla doma celkem pět týdnů sama. Michael totiž, aby mu nehrozilo protažení studia o další rok, musel dokončit v březnu až květnu tři předměty, v dubnu musel na misijní výjezd a v červnu na služební cestu do USA, jíž využil jen k nezřízenému nákupu oborové literatury.

Darius byl velmi hodný kluk. Naučil se krásně mluvit a má smysl pro zodpovědnost i pro humor. Někdy až moc :-) Umí například radit tatínkovi při parkování. Umí říci, že je počuraný. Umí hovořit i o čurání ostatních lidí. Chápe, že ještě nemá vousy. Umí se houpat na patrové posteli a pak skočit dolů. Má talent na zpívání. Rád kouká na Youtube, ale ještě radši má, když se mu něco čte. Chcete-li mu udělat radost, kupte mu knížku.

Dne 1. července se Aničce a Michaelovi narodil syn Saul (4870g, 55cm). Jméno, které jsme mu vybrali, je pasivním participiem slovesa שָׁאַל (šaal) a znamená „vyprošený“*. Sauko je zdravý a velký kluk. Krásně roste, je poměrně hodný, není rád sám a nesnáší hlad. Musíme říci, že mít dvě děti namísto jednoho je velmi podstatná změna. Když neřve jedno, řve druhé. Než se to všechno vykoupe a nakrmí, uteče celý večer. Z tohoto důvodu Michael přezdívá své kluky doktoráti. Nemít je, dělal by si dva doktoráty. (To je samozřejmě silná nadsázka, ale je na ní hodně pravdy.) To však neznamená, že z nich Michael nemá radost.

Důležitou součástí tohoto blogu byla vždy zpráva pro naše sponzory, kteří nám ze začátku velmi pomohli a podporovali Michaela na studiích. Věc se má tak, že Michael úspěšně a s poměrně slušnými výsledky dokončil všechny předměty a má je zaplacené. Díky jistým štědrým dárcům, kteří umořili jeho půjčku 1000 €, jíž si musel kvůli studiu na podzim 2015 vzít, nemá nyní žádné dluhy. Čeká ho již jen diplomka, kterou musí odevzdat do 1. března 2017. Do Bruselu pojede až na promoci a studijní poplatky za celý příští rok by neměly přesáhnout 650 €, což je sice slušná pálka, ale i díky porodnému není mimo současné Michaelovy a Aniččiny možnosti. Michael dostal v práci přidáno. Výši příjmů nebude nyní zveřejňovat, protože vzhledem k nedostatku studentů na VOŠMT jde dost možná o přídavek dočasný. I tak jde ale o značnou pomoc.

Z toho všeho plyne, že Michael a Anička jsou nyní po finanční stránce zajištěni. Dlouhodobý výhled neukazuje, že by jim hrozila ztráta důležitých životních potřeb. Svým sponzorům proto vzkazují, že od chvíle splacení poslední pohledávky na CTS budou všechny prostředky, které kdokoli poukáže na 2400457703 / 2010 v.s. 91151, rezervovat pro financování studia jiných odhodlaných a povolaných studentů. Kteří to jsou, toť teprve třeba zjistit a pokud to víte sami, neváhejte svou podporu dle svého nejlepšího svědomí přesměrovat.

Pokud jde o naše potřeby, na prvním místě je to energie. Jak bylo naznačeno, Michael a Anička jsou po uplynulém půl roce značně vyčerpáni. Michael se po mnoha studijních nocích permanentně cítí jako po narkóze. Anička je na tom podobně. Toto léto nikam nejdeme, ale odpočinek doma je často kvůli doktorátům poněkud roztříštěn. Michael by měl začít pracovat na diplomce. Anička má práce zdaleka ne méně. Potřebujeme si odpočinout, abychom dokázali v nové situaci nastolit harmonii.

*­ Starozákonní Saul tomu dal nafrak, ale novozákonní Saul, v řeckém světě známý též jako Pavel, je docela dobrým hrdinou. Ve Skutcích 13 je Saulovo jméno z ničeho nic nahrazeno jménem Pavel (Sk 13,9). K této změně nedochází, jak si někteří myslí, při Pavlově obrácení, ale až během Pavlovy první misijní cesty. Pamatujme, že Pán si Pavla povolal jako Saula. Domníváme se, že Saul a Pavel jsou jména, která jejich nositel střídal v závislosti na jazyku, kterým právě hovořil. Ve Sk 13,9 je to, jak se zdá, poprvé, co Lukáš zaznamenává Saulovu přímou řeč v řečtině. Těm, kdo by trvali na tom, že jméno Saul je „negativní“, bych položil otázku: Pavel měl židovské rodiče, kteří určitě znali SZ příběhy. Proč mu dali jméno Saul?

16Únor2016

Kam se kolo šesti V během posledních šesti měsíců kutálelo?

Michael a Anička vzkazují:

Milí přátelé,

srdečně děkujeme všem, kdo se za nás modlí, kdo na nás myslí, komu ležíme na srdci a kdo nás sponzoruje. Jmenovitě chceme poděkovat babičce, Otovi, Milaně, Martinovi, Jihlavskému sboru AC a paní Lence za jejich vytrvalou podporu, předpokládám nejen finanční. Dále děkujeme naší sestře Marušce za vydatnou materiální pomoc. Jsme Vám zavázáni, těšíme se z Vaší důvěry a děkujeme za nezaslouženou přízeň.

Michaelovo studium

Dobré účty dělají dobré přátele. Shrneme proto nyní, kam peníze pro Michaela a pro Aničku jdou. Všechny dary, které nám přijdou skrze účet VOŠMT, jdou na podporu Michaelova studia na CTS. Michael je ve druhém ročníku magisterského studia, má hotovo sedm předmětů z deseti a zbylé tři hodlá dokončit v tomto semestru. Za jeden předmět zaplatí Michael 290€ + 190€ za ubytování a stravu. Za roční zápis platí vždy v září 400€. Tyto veliké položky jsou zatím zvládány mimo jiné i díky Vašim příspěvkům. Kromě toho Michaela podporuje jeho zaměstnavatel (VOŠMT), s nímž Michael uzavřel dohodu o zvýšení kvalifikace. Upsal se, že bude na škole pracovat nejméně pět let po dokončení studia a škola na oplátku pokládá jeho cesty do Bruselu za pracovní cesty, což znamená, že mu vyúčtuje jízdenky a letenky a přidá štědré diety dle normálních tax pro zahraniční pracovní cesty. Vedle toho si Michael musel od VOŠMT bezúročně půjčit 1000€, aby se vyplatil z první roční pohledávky na CTS.

Z toho všeho plyne, co bylo řečeno na začátku, že každá koruna, kterou přispějete na „kolo šesti V“, plyne na pokrytí studijních poplatků.

Michael začíná přemýšlet o tématu své diplomové práce, kterou by rád odevzdal v lednu 2017, aby mohl v červnu 2017 promovat. Něco málo o diplomce napsal v posledním příspěvku na svém blogu. Michael zvažuje, že by se přihlásil k doktorskému studiu na nějaké zahraniční univerzitě. V úvahu připadá např. Svobodná Univerzita v Amsterdamu, kde prý nejsou příliš vysoké poplatky. Jakékoli doktorské studium však Michael zvolí, rozhodně chce, aby bylo možné naplánovat si jej ve prospěch lepší práce na VOŠMT. Studium na CTS se zvláště v tomto semestru jeví jako příliš intenzivní. Michael si uvědomuje, že jeho ruce a hlava patří do Kolína a neměly by jít na export. Příliš intenzivní studijní povinnosti toto povolání ohrožují. Na druhou stranu Michael tuší, že doktorát by mu pomohl lépe podpořit rozvoj biblického vzdělávání na VOŠMT a v ČR.

Budeme infiltrováni dalším špionem

Čekáme další miminko. Termín máme asi v červnu nebo na konci července (teď si nepamatuji :-). Darius už to myslím začíná chápat, protože když mu bylo sděleno, že svůj „dydy“ (dudlíček) bude muset postoupit miminku, prohlásil v odpovědi „kupit dué dydy“, což volně přeloženo znamená „kupte miminu jiný, protože já svůj nedám“. Před dvěma týdny nás potkala taková docela běžná nepříjemnost v podobě zvýšených hladin nějakých hormonů a látek, které mohou indikovat různé poruchy vývoje, např. Downův syndrom. Byli jsme u genetika a na ultrazvuku, který dopadl velmi dobře, na odběr plodové vody jsme ale nešli, protože ať by byl výsledek jakýkoli, pro nás by se nic neměnilo a protože samotný ten odběr je poměrně povážlivým zásahem do těhotenství.

Na mimi se moc těšíme. Je to skvělý dar. Anička nemá rizikový průběh těhotenství, ale normální těhotenství někdy docela stačí. Bojuje statečně. Náš malý špion ji neustále obletuje s pokřikováním „bobok bek kukat“ (chci se dívat na Boba a Bobka) nebo „ééé mámo a-“ (jsem pokakaný) nebo „kyky tam“ (jdu si kreslit a když mi nedáš papír, něco počmárám) atd. atp.

Tak tolik zatím k naší práci. Může to vypadat, že toho moc není, ale věřte, že my to tak necítíme. Potřebujeme hodně síly do dalších měsíců, aby Anička obstála v těhotenství a Michael ve studiu a v práci. Níže uvádíme dvě poměrně nedávné fotky.

IMG_26012016_130106DSC_3812
26Prosinec2015

Veselé vánoce!

S pravidelným zpožděním přejeme čtenářům blogu požehnané vánoce. Brzy publikujeme nějaké nové info o kole šesti V, můžete se těšit.

merry-christmas
6Červenec2015

Milí přátelé, po více než roce

Vás opět zdravíme a omlouváme se za tuto dlouhou odmlku. Michael si něco sice broukal pod svými nefousy na svém blogu, z jeho příležitostných mnohotematických příspěvků však nebylo pravda možné vyrozumět, jak se máme jako lidé, jako rodina. Dvanáct měsíců je příliš dlouhé období, než aby se dalo věrně shrnout v jednom příspěvku. Nu což, uvidíme, co zmůžeme…